Číslo 41 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Miroslavem Donutilem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na titulní straně herec Miroslav Donutil

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne
Věra Nosková: Poslušnost je nezábavná
Zamyšlení nad médii Karel Hvížďala: Televize 2010
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem
Naďa Čvančarová
8
Výročí týdne
Kamil Lhoták
Fejeton Petr Koudelka: Nedotknutelní v Česku
9
Rozhlasové téma týdne
Rozhlasový podzim je připraven. Rafael Brom o festivalu, jenž si klade za cíl představovat zahraniční rozhlasová tělesa
10 – 11
Nalaďte si
Pokoj, kterým procházejí dějiny. Tomáš Sedláček o četbě na pokračování z románu Simona Mawera Skleněný pokoj
12 – 14
Rozhovor
Miroslav Donutil – člověk v pohybu. Interview Tomáše Piláta s jedním z nejoblíbenějších českých herců
15
Dobrodružství poznávání
Obraz řeči v lidském mozku. O novém vědním oboru kombinujícím metody a postupy neurologie a lingvistiky
16 – 17
Téma
Tomu byste nevěřili. Výběr z fejetonů biologa Jaroslava Petra odvysílaných v Českém rozhlase Leonardo
18 – 20
Kultura
Nový Mišík aneb Chvála zotavování. Milan Šefl o letošním albu Vladimíra Mišíka Ztracený podzim
21
Rozhlasová dílna
„Každé slůvko z hlavy dřít…“ Přemysl Hnilička o tom, jak se Český rozhlas vyrovnal s výročím Františka Hrubína
22
Po Česku
Portmoneum podle vzoru Rudolfinum. Seriál Václava Žmolíka
23
Toulky českou minulostí
O prvorozeném synkovi tesaře Vojtěcha. František Ladislav Čelakovský v rubrice Josefa Veselého
Rádio a lidé Soumrak nad „neárijskou“ firmou Reico. Seriál Mirka Fialy
24
Novinky Radioservisu
Přemysl Hnilička o nahrávce rozhlasové četby na pokračování z románu Gabriela Garcíi Márqueze Sto roků samoty
25
Domácí lékař
Zkouška pro imunitu
Zahrádkářův rok Mečíky k uložení
26
Zápisník zahraničních zpravodajů
Banány z Islandu. Reportáž Tomáše Sniegoně
27
TV tip týdne
Žít s bolestí v duši ubíjí. Jan Jaroš o filmu Jiřího Křižana a Martina Hollého Tichá bolest
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 20, číslo 41. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Milan Šefl, Šárka Vieweghová, Hana Dvořáková, grafici Petra Míková, Kateřina Pachtová, jazyková redaktorka Alena Sojková, inzerce Monika Menčíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Olšanská 3, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 303, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 4. 10. 2010.  Poslušnost je nezábavná   
  Jak to vidí Věra Nosková
 
  Nový Mišík aneb...  

  Pořiďte si        
 
  Pokoj, kterým procházejí dějiny 
  Nalaďte si