Na titulní straně dirigent Marko Ivanovič.
Foto Jarka Šnajberková

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne

Alena Wagnerová: Kapitalismus postkomunistický?
Zamyšlení nad médii
Rudolf Matys: Pár otazníků nad facebookem
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem
Michal Bureš
8
Výročí týdne
John Lennon
Fejeton Ivan Kraus: Fantom televize
9
Rozhlasové téma týdne
Okamžiky trvají pořád. Petra Hynčíková o nové četbě na pokračování z povídkové knihy Jana Balabána Prázdniny
10 – 11
Nalaďte si
Hnízda ze stromu, který odchází. Jana Uhdeová ke Schůzkám s literaturou věnovaným devadesátinám básníka Zdeňka Rotrekla
12 – 14
Rozhovor
Tržní zákony v kultuře neplatí. Interview Jany Švecové s Marko Ivanovičem
15
Dobrodružství poznávání
Jak chutnal středověk. Co také zaznělo v magazínu Českého rozhlasu Leonardo Zrcadlo
16 – 17
Téma
Gustav Mahler a Vysočina. Petr Veber o letních oslavách výročí slavného skladatele v Kalištích
18 – 20
Kultura
Dělníci i dandyové romantismu. Bronislav Pražan o knize francouzského dějepisce Francoise Fureta Člověk romantismu a jeho svět
21
Rozhlasová dílna
Rozhlas a „spiknutí mlčení“. Publicista Jiří Vejvoda v rubrice Co vysílá svět
22
Po Česku
Zámek pro biskupy. Jánský vrch v českém Slezsku v seriálu Václava Žmolíka
23
Toulky českou minulostí
Příběh vrchního inženýra. Jan Perner v rubrice Josefa Veselého
Rádio a lidé Nástup firmy Reico – v seriálu Mirka Fialy
24
Novinky Radioservisu
Přemysl Hnilička o nahrávce rozhlasové četby na pokračování z románu Gabriela Garcíi Márqueze Sto roků samoty
25
Domácí lékař
Laik a laboratorní vyšetření
Zahrádkářův rok Sklizeň a uskladnění zeleniny
26
Zápisník zahraničních zpravodajů
Na střeše světa. Reportáž Lenky Kabrhelové, zpravodajky Českého rozhlasu v Ruské federaci
27
TV tip týdne
Tancem lze vyjádřit každou emoci. Jan Jaroš o filmu Ettore Scoly Tančírna
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 20, číslo 39. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Milan Šefl, Šárka Vieweghová, Hana Dvořáková, grafici Petra Míková, Kateřina Pachtová, jazyková redaktorka Alena Sojková, inzerce Monika Menčíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Olšanská 3, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 303, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 20. 9. 2010.  Fantom televize        
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
  Dělníci i dandyové...     

  Pořiďte si        
 
  Mexický večer u Šimona a Judy     
  Navštivte