Tancem lze vyjádřit každou emoci

Filmový nebo televizní záznam divadelního představení málokdy přesáhne rozměr základní informace o daném díle, avšak nalezneme výjimky. Mezi takové patří Tančírna uznávaného režiséra Ettore Scoly (3. 10., 22.45, ČT2). Aniž by rušil přítomnost jeviště, filmařsky uchopil bezeslovný, pohybově stylizovaný, ale přitom veskrze srozumitelný tvar Tančírny, jak ji ztvárnil soubor Theatre du Compagnol. Scolův přepis (1983) se už dávno uhnízdil mezi díly klasickými, podnes obdivovanými. Stvrzuje, že filmové vyjadřování lze platně obohacovat divadelním výrazivem, pokud se tak děje nápaditě, bez otrocké doslovnosti.

Každá z figur představuje přesně vymezený typ, někdy i vzhledově odkazující ke známé osobnosti...Tančírna, jak už název napovídá, se vyjadřuje skrze tanec, k němuž nedílně přistupuje hudební složka. A důležitá je rovněž mimika, výraz obličeje a držení těla, pantomimické ztvárnění. Mnoho různorodých významů nese už způsob, jakým se člověk pohybuje, zda z něho vyzařuje poddajnost či odhodlání a vzdor. Předměstská tančírna se tu stává privátním dějištěm, do něhož vnikají „velké dějiny“, lidé zde prožívají svá drobná dramata jako odraz událostí zvnějška, které je přesahují a které nemohou ovlivnit.
V sedmi epizodách, většinou oddělených změnou světelných podmínek, se odehrají dalekosáhlé změny politické i sociální od meziválečného období, kdy se moci ujímá Lidová fronta, až po diskotékovou éru o bezmála půlstoletí později. Do toku jednou idylicky zklidnělého, jindy nervního dění vstupují ponižující válečné události i složitý poválečný vývoj, trauma alžírské války, ale také studentské nepokoje z let šedesátých. Ze stálého osazenstva tančírny sice čas od času některá z postav pronikne do popředí jako svébytná osobnost, avšak jako celek vystupuje tento kolektiv stejnorodě, dokáže se vzepřít každému vetřelci, mnohdy směšně namyšlenému, ať již jím je nacistický důstojník nebo místní kolaborant. Každá z figur představuje přesně vymezený typ, někdy i vzhledově odkazující ke známé osobnosti: diváci jistě rozpoznají několikerou připomínku mladého Jeana Gabina. A kolik optimismu vyzařuje z odhodlaného tance jednonohého válečného invalidy, zosobňujícího nezdolnost!
Scola promyšleně využívá postupů, které umožňuje médium filmu, aniž by je zdůrazňoval. Nechává kameru nevtíravě kroužit po parketu, aby se sama stala součástí příběhu a roztáčí pestrý kaleidoskop dobových písní a popěvků, jejichž prostřednictvím postihuje změny vkusu i očekávání. Tančírna je svědectvím o jednom novátorském divadelním počinu, který byl do filmové podoby přetaven se stejně objevným zaujetím.

Jan Jaroš, filmový publicista  Fantom televize        
  Jak to vidí Ivan Kraus
 
  Dělníci i dandyové...     

  Pořiďte si        
 
  Mexický večer u Šimona a Judy     
  Navštivte