V   t o m t o  č í s l e :
Milan Uhde
Jaromír Štětina
Rudolf Křesťan

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 11 / 2007

 

  Milan Uhde

Cítím se jako svobodný námořník

Milan Uhde (1936) pochází z právnické rodiny. Absolvoval Filosofickou fakultu v Brně a v 60. letech působil jako redaktor časopisu Host do domu. Za normalizace jej postihl zákaz publikování, zveřejňoval své texty v samizdatu a některé jeho hry se hrály v brněnském Divadle na provázku pod jinými autorskými jmény. Byl významným představitelem disentu, podepsal Chartu 77. Po listopadu 1989 se stal druhým porevolučním ministrem kultury, poslancem, v letech 1992–1996 předsedou Poslanecké sněmovny ČR. Aktivní politiku opustil v roce 1998. Je autorem povídek, sbírek poezie, scénářů a především desítek divadelních a rozhlasových her (Král Vávra, Svědkové, Výběrčí, Velice tiché Ave, Děvka z města Théby, Zvěstování aneb Bedřichu, jsi anděl, Balada pro banditu). Milan Uhde je dramatik nejen písmem, ale i mluveným slovem: pregnantně formuluje a zřetelně vyslovuje, má výraznou dikci, vypravuje v dialozích a své příběhy pointuje takříkajíc za chůze... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0