Návrat na titulní stránku

číslo 11 / 2007

Dívejte se


Vztahy mezi lidmi se utvářejí složitě

Francouzský režisér Eric Rohmer, jenž počátkem dubna oslaví již sedmaosmdesátileté narozeniny, se obtížně prosazoval komorně laděnými dramaty. Chtěl jimi dokázat, že i pod zdánlivě banálními příběhy, většinou pojednávajícími o zákrutách lásky, se skrývají nečekaná dilemata. Rád svá díla řetězil do jakýchsi volných cyklů, spojených sjednocujícím zakotvením, někdy do záhlaví vtiskl nějaké pořekadlo. Na sklonku 80. let Rohmer otevřel tetralogii, nazvanou Příběhy čtyř ročních období. Jako první z nich ve Filmovém klubu spatříme komediálně laděný Jarní příběh (v pondělí 12. března ve 21.45), v dalších týdnech budou následovat zbývající části.
Všední hrdinové prožívají všední osudy
   Jarní příběh, natočený v roce 1989, vypráví o trojici děvčat a jednom muži. Syžet je jako vždy jednoduchý: hrdinka k sobě pozve svou přítelkyni, aby se skrze ni pokusila odstranit milenku svého otce, kterou nesnáší. Záměr se sice zdaří, ale vztahy mezi děvčaty se tím nebývale zkomplikují. Vyprávění se opět odvíjí pozvolna, bez výraznějších konfliktů, složitá je zvuková vrstva, skládající pestrou mozaiku náhodných ruchů i zneklidňujícího ticha. Děvčata se postupně zaplétají do svých piklů a her, značnou roli zaujímají obšírné rozpravy o umění žít, o hudbě, o malířství. Příběh plyne nevzrušivě, na mysl se vkrádá starosvětská noblesa jako určující přístup. Režisér se úporně drží jednou přijatého stylu a odmítá jej přizpůsobovat současné vypravěčské agresivitě.
   Film se vyhýbá jakékoli výlučnosti: postihuje všední tvář současnosti a jejich hrdinů, kteří sice mají povědomí o hlubších hodnotách, byť je někdy bolestně hledají či naplňují. Vyprávění se opírá o náhodné výseky z událostí, zachycuje útržky ze všedního konání. Rohmer je důsledně statický, vyhýbá se prudším pohybům, meditativní založení není ničím rušeno. Dialogy bývají zbaveny významotvorného zacílení, záměrně směřují k banalitě. Ovšem pod nánosem zdánlivé nicotnosti vyhmátnou zdánlivě náhodné fragmenty všedního života.
   Jarní příběh je ukázkou takzvaného malého filmu, z něhož se vyklube nenápadně třpytivý drahokam, dokládající, že i současné mládeži nejsou cizí hloubka prožitku ani odpovědnost, že dokáže soucítit i zabývat se svým nitrem. To je ostatně krédo většiny Rohmerových filmů, jak zjistíme z následujících snímků, které Česká televize chystá.

JAN JAROŠ

Foto archiv