34
vyšlo 11. 8. 2003

Vladimír Suchánek
Miroslav Konvalina
J
inrda Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Vladimír Suchánek


.

Bojím se umění, které hlásá, že život nemá smysl Malíř Vladimír Suchánek naslouchá každý den zvonkohře z Lorety a bažantům z Hradní zahrady. Nový Svět, kde žije ve svém domku, bych nazvala spíš Starý idylický svět a trochu mu ho závidím, ale jen docela maličko, protože vím, že si zaslouží ten kousek poetiky kolem sebe. Vždyť jí přece tolik rozdává v kouzlu, kráse, harmonii a kultivovanosti svých grafik. Také si myslím, že v Praze na Novém Světě žijí tajemné ženské bytosti. Některé mají hlavy připomínající nádherné ulity, jiné mají téměř andělské perutě a v noci, když většina lidí spí a malíři často bdí, zjevují se v uličkách pod Hradem a on je pozoruje z okna svého ateliéru. Před obrazy a grafikami mě vůbec často napadá, kde jsou ty pomyslné "předlohy" asi uloženy.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv