Číslo 52 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Luďkem Munzarem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na titulní straně herec Luděk Munzar.
Foto Jarka Šnajberková

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne
Jaroslav Vanča: Pes na kolečkách
Zamyšlení nad rozhlasem
Ivan Němec: Ferdinand Vaněk v policejním obludáriu
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem

Markéta Jahodová – Krásný život s krásným jménem
8
Výročí týdne
Giacomo Puccini
Fejeton Ivan Kraus: Knihovna
9
Rozhlasové téma týdne
Pavel Kácha o vánoční nabídce Českého rozhlasu 2 – Praha
10 – 11
Nalaďte si
Vánoční čtení – Čapek i Capote. Miloš Doležal o svátečním programu „literární“ Vltavy
12 – 14
Rozhovor
Rádio je moje srdeční záležitost. Interview Jitky Škápíkové s Luďkem Munzarem
15
Dobrodružství poznávání
Ekoautem do Indie. Po stopách prvního českého cestovatele v rubrice Českého rozhlasu Leonardo
16 – 17
Téma
Světoobčan starostmi, Čech jako člověk... Jindra Klímová k výročí spisovatele Karla Čapka
18 – 19
Kultura
Lidské obludárium a věčnost. Vítězslava Šrámová o nové inscenaci Čapkovy Věci Makropulos v Divadle Na Vinohradech
20
Po Česku
Vánoční návštěva v Rajhradě. Seriál Václava Žmolíka
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Je libo vídeňský řízek v Jeruzalémě? Reportáž Břetislava Turečka
22
Hudební proudy na Vltavě
Co uslyšíme o Vánocích na ČRo 3 v rubrice Ivana Rumla
23
Toulky českou minulostí
Radosti a strázně českého technika. Další osudy Františka Antonína Gerstnera v rubrice Josefa Veselého
Rádio a lidé Rudolf Faukner a jeho Radiolaboratoř KNN v seriálu Mirka Fialy
24
Hrátky s otazníkem, sudoku

26
Dívejte se
27 – 41
Program televize
42
Křížovka
43
Digitální svět
Filip Rožánek: Jak sčítat ovečky
Domácí lékař Jiří Pešina: Opilost a její následky
Zahrádkářův rok Stanislav Peleška: Plány na příští rok
44
Vysílače, kmitočty

45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 18, číslo 52. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Monika Černíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 15. 12. 2008.  Pes na kolečkách
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
   Plné kapsy Morrisona

   Pořiďte si
 
   Světoobčan starostmi,
   Čech jako člověk

  Téma