Číslo 52 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Luďkem Munzarem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Jaroslav Vanča, scenárista a pedagog FAMU

Pes na kolečkách

Vinou deště působil jeho zjev snad ještě jímavěji, musel totiž táhnout svou káru blátem, a zahřát se nějakým tím skákáním přes oves, to už mu přece nemůže přijít na mysl. Možná jste už sami zahlédli takového psa, polopsa bez zadních nohou, biotechnického kentaura, napůl jdoucího a napůl vezoucího těžiště svého zmrzačeného těla na kolečkách. Neodvážil jsem se k němu ani přiblížit, nepatřičně jsem do zvířete promítl bolestného sebe sama a pomyslel si, že bych na jeho místě nestál o komunikaci, neboť by mi i každé gesto dobré vůle příliš připomínalo to nesmrtelné ponížení. Navíc není schopen porovnat svůj politováníhodný stav s ne-stavem těch mnoha přejetých psů (snad i jemu se stalo něco takového), buď hned mrtvých, anebo – co hůř – dodělávajících celé hodiny někde na kraji vozovky. Takový je prostě náš svět, nevyzpytatelný, a psí utrpení jistě nikoho nevykoupí, anebo snad přece?

I já žiji se psem a z našich společných výletů vím, že se mnozí lidé jaksi nevyžádaně zajímají o jeho duševní pohodu více, než třeba o hlad příslovečných Somálců. Čím to je, že je takové, byť zaopatřené, zvíře dojímá hlouběji nežli tragédie a oběti jejich lidských bližních? Otočil jsem se za ním a pozoroval teď i jeho paničku, starší ženu, pro níž je rovněž asi obětí svého druhu snášet a vynášet jeho bezvládné tělo denně bůhvíodkud bůhvíkam, pomalu se s ním procházet jen na místech, kam mohou dojet jeho kolečka. „Nedala ho pryč“ pomocí injekce, venkoncem snad stejně milosrdné, protože jí ho bylo líto? Tedy pro ten pocit, jímž vyjadřujeme smutek nad sebou samými skrze cizí osudy, cizí duše, cizí těla?

Uvědomil jsem si, že smutek onoho výjevu byl zpředmětněn fatální připoutaností psího těla k zemi, tedy opakem té vznosnosti, již spojujeme s chvílemi štěstí. Snad proto se naše lítost projevuje právě o vánočních svátcích zprostředkovanou koketérií s nízkostí, s charitami, sestupováním k břehům, z nichž vypouštíme polomrtvé kapry a třeba i návštěvami psích útulků... Osvobozujeme se zákmitem oné radosti, skrze kterou můžeme i zde popisovanou scénu nazřít optimističtěji; vždyť vlastně „pes se veze“.

Pokusil jsem se ten výjev nazřít ještě jinak: jako metaforu našich osudů, v nichž se ze svého hlediska pohybujeme vlastními silami, zároveň ale směřujeme k cíli své cesty díky kolečkům, jimiž nás vybavil snad kdosi soucitný, snad zlomyslný, snad obojí vjednom. Vzápětí jsem se za takové sebedojímavé úvahy zastyděl; vždyť přece ten pes nestojí o to, aby vstupoval do něčí metafory, zrovna tak jako oběti tragédii zajisté nechtějí, abychom na ně nahlíželi prostřednictvím televizních „lovů beze zbraní“, jež i my zástupně provozujeme ve svých domácích posedech, cítíce se přitom být nevývratně nevinnými.

Kdysi jsem právě z dohledu mnoha takových nevinných, soucitem zajíkavých očí odtáhl jiného, autem sraženého psa z rušné pražské křižovatky. Uložil jsem ho ke zdi domu, hladil a nevěděl co dál. Nějaká dobrá duše z okolí obstarala deku, jíž jsme jej přikryli, a posléze někdo praktický a navíc motorizovaný odvezl psa k veterináři. Neudělal jsem skoro nic a přitom jsem se paradoxně chvíli pyšnil pocitem, že jsem udělal, co jsem mohl. Zdali přežil, nevím. Třeba skončil aspoň na kolečkách. Kdybych to věděl, díval bych se na toho „současného“ psa jinak, ani nevím jak to říci, snad se smířlivým adventním nadhledem.  Pes na kolečkách
  Jak to vidí Jaroslav Vanča
 
   Plné kapsy Morrisona

   Pořiďte si
 
   Světoobčan starostmi,
   Čech jako člověk

  Téma