Číslo 49 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Jaromírem Hanzlíkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Na titulní straně herec Jaromír Hanzlík
Foto Jarka Šnajberková

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne
Jaromír Štětina: Dva dopisy, jedno téma
Zamyšlení nad rozhlasem Jan Halas: Osmičkový rok
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem
Marek Janáč – Dělám, co mě baví
8
Výročí týdne
Hugo Haas
Fejeton Ivan Klíma: O trestu pro Kláru
9
Rozhlasové téma týdne
Vám oddaní posluchači aneb Prosinec s Karlem Čapkem. Průřez pořady věnovanými odkazu velkého českého spisovatele
10 – 11
Nalaďte si
Nenáviď bližního svého jako sebe samého. Olga Jeřábková o četbě na pokračování z románu Miguela de Unamuna Ábel Sánchez
12 – 14
Rozhovor
Hvězdný prach Jaromíra Hanzlíka. S populárním českým hercem o novém cyklu Českého rozhlasu 2 – Praha
15
Dobrodružství poznávání
Prokleté zlato Inků. Naďa Reviláková o prokletí inckých pokladů v rubrice Českého rozhlasu Leonardo
16 – 17
Téma
Nešidit slepou holčičku v poslední řadě! Příběh zpěváka, herce, překladatele a rozhlasového spíkra Rudolfa Pellara
18 – 19
Kultura
Dědictví velkého mecenáše. Jaroslav Vanča o výstavě Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii
20
Po Česku
Ve městě drahých kamenů, umělců a spiritistů. Do Nové Paky v seriálu Václava Žmolíka
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Do římských zahrad za piniemi. Reportáž Vědunky Lunardi
22
Svět viděný internetem
Lutherovo města majákem protestantismu? Reportáž z města na Labi, v němž se dnes k evangelictví hlásí pouze deset procent obyvatel
23
Toulky českou minulostí
Ať žije svoboda! Smrt tyranům! Rubrika Josefa Veselého
Návraty po zvukových stopách
Průkopník vzdělávacích pořadů pro mládež Josef Kolář v rubrice Jiřího Hubičky
24
Elévové rozhlasové kritiky

26
Dívejte se
27 – 41
Program televize
42
Křížovka
43
Digitální svět
Poradna Filipa Rožánka
Domácí lékař Rubrika Jiřího Pešiny
44
Vysílače, kmitočty

45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 18, číslo 49. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Monika Černíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 24. 11. 2008.  O trestu pro Kláru
   Jak to vidí Ivan Klíma
 
   Směšné lásky v Mrkvojedech

     Pořiďte si
 
   Příběh Rudolfa Pellara
    Téma