Číslo 49 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s hercem.
Jaromírem Hanzlíkem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dědictví velkého mecenáše

K nejvelkorysejším mecenášům české kultury bude provždy patřit mimořádně úspěšný stavitel a architekt Josef Hlávka (1831–1908). Kulturně vzpomínkových akcí ke stému výročí jeho úmrtí se odehrálo již několik, výtvarným vrcholem těchto oslav se však stala až výstava s názvem Odkaz Josefa Hlávky Národní galerii. Obdarovaná instituce jí poskytla své prostory v Klášteře sv. Jiří na Pražském hradě (kde ji lze navštívit až do 1. března). Právě sem také Hlávkův odkaz přirozeně patří, neboť tato obrazová kolekce stylově odpovídá pojetí zdejší nové expozice českého malířství, sochařství a užitého umění 19. století.

Julius Mařák: Východ měsíce v borovém lesePřipomeňme, že Hlávka se svou pílí a nadměrnou pracovitostí (jež byla také důvodem jeho ochrnutí v roce 1869) vypracoval na jednoho z nejžádanějších stavitelů na území tehdejšího Rakouska. Během třinácti let realizoval na sto padesát staveb včetně Dvorní opery ve Vídni. Vedle stavitelství se zároveň věnoval i vlastní architektuře. K nejvýznamnějším dílům patří areál řeckokatolické církve v Černovicích na Bukovině (dnes sídlo ukrajinské univerzity), Zemská porodnice v Praze, zámek v Lužanech, několik paláců ve Vídni a nadačních domů v Praze. Tyto stavby byly obvykle realizovány v jeho oblíbeném novogotickém slohu či ve slohu novorenesančním.

Hlávkově osobní diplomacii a finanční podpoře vděčí za existenci Česká akademie věd a umění, stejně jako – dodnes svému účelu sloužící – Hlávkovy studentské koleje, jakož i řada dalších institucí a nadací, které buď sám založil, nebo k jejichž vzniku napomohl. Jeho celoživotními přáteli se stali ti nejvýznamnější z českých umělců; jmenujme alespoň A. Dvořáka, J. V. Myslbeka a V. Hynaise. Stovky dalších výtvarníků, hudebníků, literátů i vědců vděčily Hlávkovi za přímou finanční podporu či stipendia. Bez jeho pomoci by nevznikla umělecká díla, patřící v české kultuře k těm zásadním.

Díky těmto kontaktům vybudoval Hlávka vlastní uměleckou sbírku, čítající zhruba na pět set artefaktů, jež byly rozmístěny jak v jeho pražském a vídeňském domově, tak ve venkovském tuskulu lužanského zámku. Ve své závěti se tuto sbírku rozhodl rozdělit mezi Českou akademii věd a umění, Muzeum Království českého (dnešní Národní muzeum), pražské Uměleckoprůmyslové muzeum a Obrazárnu Společnosti vlasteneckých přátel umění. Šedesát obrazů, více než stovka kreseb a akvarelů a jeho bronzová podobizna vytvořená přítelem Myslbekem nalezly své definitivní místo ve sbírkách Obrazárny. Odtud pak přešla tato kolekce, sestavená z děl nejen domácích, ale i rakouských a německých umělců, do současné Národní galerie. Jde především o díla autorů konzervativní orientace, leč nezpochybnitelné kvality. Hlávkovu vkusu odpovídala především krajinomalba, na výstavě však nalezneme i díla s náměty náboženskými a historickými. Z významnějších autorů jsou zde zastoupeni Rakušané Franz Alt, Eduard Lichtenfels a Thomas Ender, z našich malířů Josef Navrátil, Antonín Chittussi, Julius Mařák, František Kaván či nedávno znovuobjevený, k české krajinomalbě přináležející Wilhelm Riedel.

Jaroslav Vanča, scenárista a výtvarný kritik  O trestu pro Kláru
   Jak to vidí Ivan Klíma
 
   Směšné lásky v Mrkvojedech

     Pořiďte si
 
   Příběh Rudolfa Pellara
    Téma