číslo 5
vyšlo 24. 1. 2005

Bernard Šafařík
Jan Špáta
Jindra Klímová

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


 

  B e r n a r d  Š a f a ř í k

Sahejme si do svědomí!  Odjel do exilu v roce 1968 a vrátil se s životopisem, který byl ozdoben úctyhodně rozsáhlou filmografií a seznamem prestižních ocenění. Přijel ovšem s vědomím, že se vrací do poněkud jiné země, než z jaké odjížděl, a do souvislostí, které moc nezná. "Myslíte si - vracím se domů. Ano, skutečně, už kvůli jazyku je tu člověk doma víc než jinde, vždyť se tu mluví jeho mateřštinou. Ale na jazyk si musím zvykat a zemi znovu poznávat. Zdejší společnost se prostě od určitého bodu vyvíjela jinak," zamýšlí se filmový režisér Bernard Šafařík. A tak nechával informace o svých zahraničních úspěších spíš v šuplíku a nějakou dobu jen pozorně sledoval, co všechno je tu jinak.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv