číslo 5
vychází 24. 1. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Pondělí 31. 1. 2005 Český rozhlas 2 - PRAHA - 0.05 hodin

Fričovo okouzlení přírodou

A. V. FričNěkdy život člověka připomíná umělecké dílo tvořené pečlivě s rozvahou, ale i s výjimečnou inspirací, uměleckým i řemeslnickým nadáním a gruntem, připomíná v Meteoru PhDr. Vincenc Streit. Alberto Vojtěch Frič se stal, díky své vytrvalosti, pracovitosti a inteligenci, jedním z předních znalců v několika oborech. Nejprve se vypravil v roce 1901 do Brazílie na svou první přírodovědnou výpravu s cílem nalézt vzácné druhy kaktusů, případně objevit dosud neznámé a nové druhy. Tehdy byl Frič čerstvým maturantem a ještě neoslavil své devatenácté narozeniny. Přesto výrazně uplatnil své rozsáhlé znalosti systematického určování kaktusů a jejich pěstování v tamním terénu. Nebyl překvapen divočinou a její drsností, naopak dokázal se jí velmi rychle přizpůsobit. Ve dvacátých letech už měl za sebou několik úspěšných přírodovědných expedic, rozšířil nejen znalosti o vzácných druzích kaktusů a jejich nalezištích, ale stal se v této tematice jedním z předních odborníků své doby. Frič sám šplhal na skalní stěny, kde rostly hledané druhy kaktusů a také osobně vybíral vhodné exempláře a suchá semena. Používal k tomu speciální metody - za pomoci mokrého stébla trávy. Najatí peoni se této Fričově činnosti smáli a říkali mu, že jim připomíná mravenečníka, který svým dlouhým jazykem vybírá mravence z mraveniště. Fričovo sběratelské období, kdy uskutečnil postupně osm několikaměsíčních i delších expedic, se časem po odborné stránce rozšířilo. Frič se po čase začal více zajímat o tamní původní obyvatele, indiány - své spolupracovníky a informační zdroje při hledání kaktusů. Uchvátilo jej zkoumat a popisovat život těchto obyvatel často neobvyklých míst, zaznamenávat jejich zvyky, získávat předměty charakterizující jejich materiální kulturu. Frič se postupně začal dělit na Friče botanika a Friče etnografa, znalce indiánského života. Udává se, že sestavil přibližně třicet šest slovníků indiánských jazyků a nářečí. Pověstné kmeny, které zabíjely nežádané příchozí, pustily Friče do svých obydlí a na své slavnosti.

(bi)