číslo 5
vychází 24. 1. 2005

Zpět na obsah         

Rozhlasová publicistika


PRÓZA V ROZHLASE

Český rozhlas 3 - Vltava
Četba na pokračování od 1. do 5. února, vždy od 18.30

Patriarchátu dávno zašlá sláva

Pavel BryczŠestá kniha letos sedmatřicetiletého prozaika Pavla Brycze prolomila po dlouhé době zavedenou tradici při udělování Státních cen za literaturu. Stranou šly ohledy po dávných zásluhách, rozhodující se stala síla samotného jednoho konkrétního díla. A nutno říct, že oprávněně. Jde o román po všech stránkách panoramatický, rozsáhlý je časový záběr - celé dvacáté století, široká je i geografická rozprostraněnost. Téma je rozvětvené a pokud bychom je chtěli formulovat stručně, pak bychom mluvili o osudech nejméně čtyř generací příslušníků ukrajinského rodu Berezinků a jejich konfliktech s dobou a i se sebou samými. Nutné je také zdůraznit, že jde především a hlavně o svět mužský a že spěje pomalu, ale jistě k záhubě. Zachránit jej mohou jen ženy. Pětidílná četba na pokračování, kterou připravilo ostravské studio Českého rozhlasu se snaží neochudit plnokrevný a rozsáhlý text v ničem podstatném.

(im)