číslo 5
vychází 24. 1. 2005

Zpět na obsah         

Tipy ČRo


Středa 2. 2. 2005 Český rozhlas 2 - PRAHA - 21.30 hodin

Rozhlasová akademie třetího věku

Z přednášky prof. PhDr. Marie Königové vyjímáme: "Čas není naším vládcem a záleží jenom na nás, jaké k časovému běhu (nebo dokonce úprku) zaujmeme stanovisko. To, že čas letí čím dál tím rychleji, je do jisté míry objektivní jev. Protože čím jsme starší, čím více máme za sebou, tím menší procento vzhledem k prožitému času představuje například jeden měsíc. Pro měsíční dítě představuje 100 % jeho dosavadního života. Pro nás, vzhledem k počtu námi prožitých měsíců, je to zlomeček. Jsme-li na světě 70 let, prožili jsme 840 měsíců a jeden další měsíc tvoří jen maličkost z tohoto celku. To je ta relativita vnímání času. Proto se nám ve vzpomínkách jeví jeden rok v dětství mnohem delší než dnes."

Domácí cvičení:
Charakterizujte svůj vztah k ubíhajícímu času. Jak vám s tímto jevem může pomoci kreativní přístup?

(df)