42
vyšlo 6. 10. 2003

Cyril Höschl
Helena Třeštíková
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Cyril Höschl


.

Koučem na hřišti; dirigentem, který řídí orchestr "Svět je jenom zjišťování, že je všechno jinak, a když na to člověk přijde, tak se mu uleví. Ale jenom dočasně: do chvíle, než pochopí, že je všechno ještě jinak, než si myslel," takové je poznání Prof. MUDr. Cyrila Höschla, DrSc., FRCPsych. (1949). Vystudoval Fakultu všeobecného lékařství UK, pracoval jako výzkumník a psychiatr ve Výzkumném ústavu psychiatrickém a později na 3. lékařské fakultě UK, kde byl po roce 1990 děkanem. Dnes je ředitelem Psychiatrického centra Praha a Centra neuropsychiatrických studií. Je šéfredaktorem časopisu Psychiatrie, členem mnoha vědeckých společností, autorem několika knih a více než stovky vědeckých prací publikovaných doma i ve světě. Je popularizátorem vědy a pravidelným účastníkem pořadu Host do domu Českého rozhlasu 2 - Praha.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv