Číslo 26 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operní pěvkyní.
Andou-Louisou Bogzou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Na titulní straně operní pěvkyně Anda-Louisa Bogza.
Foto Mona Martinů

4
Český rozhlas komentuje

Tomáš Bernhardt: „Že to radši nezboříte…“
5
Zkraje týdne
Pavel Kácha: Čas výletů a setkávání
Média a společnost
Milan Šmíd: Náš koncesionář, náš pán?
6
Aktuálně z Vinohradské
Světová premiéra opery, kde se mluví. Renáta Spisarová o mimořádném přenosu stanice Vltava
7
Tvář za mikrofonem
Jiří Matějů
8
Rozhlasové téma týdne
Magické působení jména Rafael Kubelík. Petr Veber o speciálním vltavském programu ke století české hudební legendy
9 – 11
Nalaďte si
Lojkovi to neřekli. Víkendová příloha stanice Vltava na téma atentát v Sarajevu 1914
12 – 14
Rozhovor
Pro těch pár okamžiků... Interview Pavla Sršně s operní pěvkyní Andou-Louisou Bogzou
15
Dobrodružství poznávání
Rostlinní vetřelci na „black listu“. Invazní druhy rostlin v článku Tamary Urválkové
16 – 17
Téma
Vzkříšení v Litomyšli. Výprava do míst, kde se odehraje další ročník festivalu Smetanova Litomyšl
18 – 20
Kultura
Jáma (vztahů) a (inverzní) kyvadlo. Povídkovou knihu nové hvězdy české literatury Borjany Dodovy recenzuje Radim Kopáč
21
Rozhlasová dílna
Třikrát a dost. Rubrika Jiřího Vejvody Jak vysílá svět
22
Po Česku
Jak se rodí nová návštěvnická trasa. S Václavem Žmolíkem do zákulisí sychrovského zámku
23
Toulky českou minulostí
Dvou-rak! Dvou-rak! Antonín Dvořák dobývá Evropu – v seriálu Josefa Veselého
Výročí týdne Oldřich Lipský
24
Úvahy o jazyce
Co je v textu nejdůležitější. Hana Prokšová o tom, na co Češi nejvíc dbají v písemném projevu
25
Návraty po zvukových stopách
Jiná země V. V. Štecha. Jiří Hubička vybírá z archivních úvah českého teoretika umění
26
Zápisník zahraničních zpravodajů
Jak se sklízí mořská sůl. Reportér Jaromír Marek na salinách ve Středozemním moři
27
TV tip týdne
Když Vojta Lavička kmital nahoru a dolů. Romský muzikant Vojta Lavička v dokumentu Heleny Třeštíkové
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 24, číslo 26. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redakce Hana Dvořáková, Alena Sojková, grafici Roman Řepa, Pavlína Pitrová, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne zajišťuje Produkce BB Partner s. r. o.
Adresa redakce:
Olšanská 5, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 302, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost A.L.L. Production s. r. o. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky vyřizuje A.L.L. Production s. r. o.  ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vychází 16. 6. 2014. Cena 30 Kč, pro předplatitele 27 Kč. Zásilkový obchod Radioservisu: objednávky 222 713 037, 724 819 319, e-mail: eshop@rozhlas.cz, vyřizuje Alice Amirzaiová.  Jáma (vztahů) a (inverzní)...
  Pořiďte si    
 
  Výpověď o životě „objekta“
  Navštivte
 
  Rafael Kubelík       
  Téma