Číslo 26 / 2014.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s operní pěvkyní.
Andou-Louisou Bogzou.

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

Milan Šmíd, mediální analytik

Náš koncesionář, náš pán?

„Televizní koncesionáři mají právo dostat za své peníze, co chtějí.“ Tento argument zazněl nedávno jednak na půdě Poslanecké sněmovny při projednávání výroční zprávy České televize, ale také v diskusi, kterou v květnu uspořádala Asociace režisérů a scenáristů ARAS. Použili ho pracovníci České televize, když obhajovali programovou politiku, kterou se řídí při plánování programu. V obou případech se totiž vyskytly názory, že Česká televize na ČT1 a ČT2 až příliš vychází vstříc vkusu masového diváka, čímž se její program stále více podobá nabídce soukromých televizních stanic.
Výčitce, že se snaží soutěžit s komerčními televizními kanály, se dnes nevyhne žádná veřejnoprávní televize v Evropě financovaná poplatkem, kterému se u nás stále říká koncesionářský, přestože tu o žádnou koncesi nejde. Poplatek, kterým si před devadesáti lety majitelé rozhlasových přijímačů zakupovali koncesi neboli oprávnění k příjmu rozhlasového programu, už dávno není koncesionářský. Dnes je to solidární daň určená k financování vysílání veřejné služby, jejíž obsah je předmětem neustálých vášnivých debat.
Veřejnoprávní vysílatelé totiž dnes a denně řeší zapeklitý problém, který má povahu kvadratury kruhu. Na jedné straně by se jejich vysílání mělo profilovat jako služba pro všechny vrstvy obyvatel, obsahující i uspokojování menšinových potřeb. Očekává se tedy od ní, že bude nabízet především takové pořady a témata, jež zajímají jen malé skupiny posluchačů a diváků. Chce se od ní, aby vyplnila prostor, do něhož komerční rozhlasy a televize ze zcela pochopitelných důvodů (nízká sledovanost = malá ziskovost) nevstupují.
Kdyby se však na druhé straně veřejnoprávní instituce soustředily pouze na uspokojování menšinových zájmů, sledovanost jejich programů by prudce klesla dolů a hned by se vynořila otázka: Proč mám platit vysílání programů, které sleduje tak malé procento lidí? Proč za moje peníze, kterými podporuji veřejnoprávní stanice, se v jejich programu nedočkám něčeho, co by mne také zajímalo?
Z tohoto pohledu mají programoví šéfové České televize do jisté míry pravdu: nelze podrývat jeden ze dvou pilířů, na nichž existence vysílání veřejné služby stojí. Tím jedním je politická vůle uvědomující si, že „systém veřejnoprávního vysílání v členských zemích je přímo spjat s demokratickými, společenskými a kulturními potřebami každé společnosti“. Tolik citace z dokumentu, na němž se shodli zástupci všech členských států EU.
Tím druhým, neméně důležitým pilířem je zájem a podpora široké veřejnosti, bez níž by vysílání veřejné služby mohlo zajít na úbytě v začarovaném kruhu příčin a následků. Ten by mohl začít prudkým poklesem sledovanosti, po němž by následovalo omezení přísunu finančních prostředků, což by vedlo ke snížení kvality a přitažlivosti pořadů s následným dalším poklesem diváckého zájmu, a tak dál až k bodu, kdy vysílání veřejné služby – pokud by nezaniklo – by se mohlo dostat do pozice marginální kulturní instituce dotované státem.
Byl jsem přítomen zasedání ARASu, na němž přítomní režiséři, autoři i recenzenti pořadů kritizovali Českou televizi za to, že místo aby vkus diváků povyšovala, tak se k němu honbou za procenty sledovanosti snižuje. Když se přítomný šéf programu ČT proti této kritice postavil, použil – podle mého názoru – trochu demagogický argument. To když tvrdil, že chápání televize jako osvětového a propagačního nástroje bylo metodou výhradně bývalého režimu, který autoritativně rozhodoval, co divák smí a nesmí zhlédnout.
Nechci a nebudu hájit služebnost někdejší Československé televize před rokem 1989 provázenou cenzurní a autocenzurní praxí. Nicméně bych rád připomněl, že to byl jeden ze zakladatelů BBC, pozdější lord Reith, který se netajil názorem, že průměrný divák v podstatě neví, co chce, a pokud ví, co chce, tak neví, zda je to pro něj dobré, a proto ho musíme vychovávat. Tento elitářský přístup Johna Reitha, který BBC chápal hlavně jako vzdělávací instituci, je sice už pasé, ale položil základy tradice, z níž britská BBC čerpá dodnes, včetně sloganu: Je třeba činit vše pro to, aby dobré se stalo populárním a populární dobrým.  Jáma (vztahů) a (inverzní)...
  Pořiďte si    
 
  Výpověď o životě „objekta“
  Navštivte
 
  Rafael Kubelík       
  Téma