Na titulní straně geolog a spisovatel Václav Cílek.
Foto Mona Martinů

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne
Zbyněk Vybíral: O překládání
Zamyšlení nad médii
Radko Kubičko: Povodňová mediální vlna
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem

Jana Kosová – Ze sestřičky reportérkou
8
Výročí týdne
Eliška Přemyslovna
Fejeton Rudolf Křesťan: Naši rychlí příbuzní
9
Rozhlasové téma týdne
Živě z předpeklí. Renata Spisarová o hudební části chystané celodenní vltavské kompozice Vítejte v Ostravě
10 – 11
Nalaďte si
Jean Santeuil na cestě ke ztracenému času. Petr Turek o nové vltavské četbě na pokračování z nedokončeného textu Marcela Prousta
12 – 14
Rozhovor
Schází nám moře. Interview Milana Pokorného s Václavem Cílkem
15
Dobrodružství poznávání
Rekordní planetární soustava. Co také zaznělo v magazínu Českého rozhlasu Leonardo Nebeský cestopis
16 – 17
Téma
Ta řeka dětství, mládí mého. Miloš Doležal o osudech básníka, dramatika a překladatele Františka Hrubína, od jehož narození letos uplynulo sto let
18 – 20
Kultura
Obnova ideálů na smetišti dějin. Román Stred slovenské básnířky, prozaičky a literární vědkyně Márie Bátorové recenzuje Ivo Pospíšil
21
Rozhlasová dílna
Babylon na rozhlasových vlnách. Jiří Vejvoda v rubrice Co vysílá svět
22
Po Česku
Výlet na pohádkový hrad Bouzov – v seriálu Václava Žmolíka
23
Toulky českou minulostí
S odvahou na železnice. Bratři Kleinové staví dráhu v seriálu Josefa Veselého
Návraty po zvukových stopách Archiv s vůní Orientu – v seriálu Jiřího Hubičky
24
Rozmlouvání o češtině
O vodném teleti a jiných vodomilech
25
Digitální stopa
Filip Rožánek: Jízda správným směrem
Domácí lékař Jiří Pešina: Minerální látky a děti
26
Zápisník zahraničních zpravodajů
Příběh lásky a zrady. Reportáž Roberta Mikoláše
27
TV tip týdne
Když lékařské péče připomíná bludiště. Jan Jaroš o rumunském filmu Smrt pana Lazaresca
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 20, číslo 38. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Milan Šefl, Šárka Vieweghová, Hana Dvořáková, grafici Petra Míková, Kateřina Pachtová, jazyková redaktorka Alena Sojková, inzerce Monika Menčíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Olšanská 3, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 303, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 13. 9. 2010.  Naši rychlí příbuzní        
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
  Uprchlíci z Prokopského údolí     

  Nalaďte si        
 
  Praha Petera Demetze     
  Pořiďte si