Uprchlíci z Prokopského údolí

Premiéru hry katalánského autora Sergiho Pompermayera uvádí v úterý 14. září ve 22 hodin Český rozhlas 3 – Vltava. O tom, jak pozoruhodná inscenace, která je zároveň poslední rozhlasovou prací Vladimíra Dlouhého, vznikala, hovoří režisér Aleš Vrzák.

Uprchlíci jsou – po Mobilu Sergiho Belbela – druhá katalánská hra, kterou jste v poměrně krátké době inscenoval. Mají tyto hry něco společného, respektive čím vás zaujala?

Obě katalánské hry přinesla dramaturgyně Jihočeského divadla Olga Šubrtová, moje dávná rozhlasová kolegyně, s tím, že by mohly být realizovány i v rozhlase. Obě představují reflexi současného světa s problémy, které nás bohužel denně obklopují. Uprchlíci propojují téma katastrofálního stavu médií a jejich schopnosti manipulace s tématem lidské bezohlednosti a touhy po moci za jakýchkoli obětí.

Režisér Aleš Vrzák (vlevo) s herci Janem Dolanským, Šárkou Vaculíkovou a Apolenou Veldovou při natáčení v plenéruUprchlíci se odehrávají v blíže nespecifikované zemi, hlavním tématem je zneužití médií. Máte pocit, že je to téma aktuální i u nás?

Místo příběhu není přesně určeno a tím umožňuje umístění kamkoli ve světě. Česká média v současnosti nabízejí obrovské množství „reality show“ od zavírání lidí do místností přes pěvecké výkony až k dovednostem v oblasti vaření. Sergi Pompermayer jde ve své hře ještě trochu dál. Reality show nás zavádí do válečného prostředí, kde s pomocí nejtragičtějších lidských příběhů bestiálně útočí na lidské city, pochopení a solidaritu. Média jsou navíc nechtěně využita ke změně politického názoru a tím ke změně ve vnímání válečného konfliktu. Zpočátku se mi tento model zdál vzdálený naší realitě. Ale po konzultacích s některými válečnými reportéry jsem dospěl k názoru, že tato situace je těsně před námi, jestli v ní už vlastně nežijeme.

Hra má poměrně složitou výstavbu: bylo to při práci na překážku, nebo to bylo spíš inspirující?

Složitá stavba byla velmi inspirující. Základní otázkou bylo, zda pracovat s hrou jako s modelovou situací, či s autentickým příběhem. Rozhodli jsme se pro druhou variantu. To samozřejmě ovlivnilo výběr herců, budování jednotlivých situací a v návaznosti i volbu prostředí, v němž se natáčelo.

Část natáčení probíhala v plenéru. Proč?

Plenérové scény, tedy scény, které se odehrávají ve venkovním prostoru, jsme točili dvojím způsobem. Jednak v plenérovém studiu Českého rozhlasu, jednak v Prokopském údolí. Následně jsme porovnávali oba výsledky a došel jsem k názoru, že scény natočené v autentickém přírodním prostoru vycházejí lépe z hlediska situace, hereckých výkonů a celkového zvukového designu a lépe vyhovují koncepci inscenace.

Koho jste přizval ke spolupráci?

Vedle dramaturgyně Olgy Šubrtové se na inscenaci podíleli především zvukový designér Michal Rataj, na studiových nahrávkách zvukový mistr Roman Špála a na plenérových scénách Jan Čeněk ze studia Bystrouška. Nerad bych opomněl některého z herců, kteří byli ochotni pracovat v terénu ve velmi nepříznivých povětrnostních podmínkách. Zmíním například Jana Dolanského a vynikající mladou herečku Šárku Vaculíkovou, pro niž to byl rozhlasový debut. V roli generála Burnuse exceloval Vladimír Dlouhý.

Pro Vladimíra Dlouhého to byla poslední rozhlasová práce...

Natáčeli jsme s ním den před plánovaným nástupem do nemocnice. Protože práce bylo příliš mnoho, držel jsem ho ve studiu až do půl jedné v noci. Velmi mě zaujala jeho neuvěřitelná obětavost a schopnost reagovat na podněty režiséra, snaha o dokonalé ladění dialogu s Janem Dolanským, který je vlastně kostrou hry. Vzpomínám si, že jsem sám sebe přistihl v momentech, kdy jsem netušil, jakým způsobem Vladimír Dlouhý došel k tak zajímavým řešením situací neuvěřitelně jednoduchou cestou. Mám pocit, že tato vlastnost se jmenuje talent.

Martin Velíšek, vedoucí Literárně-dramatické redakce ČRo 3 – Vltava

Foto Martin Velíšek  Naši rychlí příbuzní        
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
  Uprchlíci z Prokopského údolí     

  Nalaďte si        
 
  Praha Petera Demetze     
  Pořiďte si