Václav Cílek, geolog, esejista, překladatel

V Radioservisu právě vychází výběr vašich komentářů z pořadu Jak to vidí. V předmluvě píšete o svém vztahu k Českému rozhlasu a vysvětlujete, proč je podle vás nenahraditelný. Uvádíte například, že kromě něj není žádné jiné médium, které by člověku umožnilo klidný soustředěný tok vyprávění. A poznamenáváte, že posluchači rozhlasu čtou asi spíš knihy, kdežto diváci televize asi spíš časopisy. To je možná sice trochu zobecňující, ale přesto trefná zkratka.

Rozhlas má to štěstí, že je jistou částí společnosti považován za méně zajímavého sourozence televize. Samozřejmě zcela neprávem. V televizi často vidíte úplně hloupé pořady, které ovšem mají velkolepé balení – světýlka, hejblátka, předtočený smích. Ale když skončí, marně se ptáte, o čem to vlastně bylo. U rádia je prvotní důraz na obsah sdělení. Rádio je skutečně bezvadné v tom, že dá člověku prostor k souvislému, nepřerušovanému povídání. Jistě existují lidé, kteří jsou unaveni slovem po dvou třech minutách, ale mnoha z nás naopak dlouhodobější kontakt prostřednictvím hlasu vyhovuje. Dnes je třeba všechno říci rychle. A rádio je poslední médium, které poskytne relativně rozumné množství času – mimo jiné k tomu, aby se vysvětlilo, že každý jev nebo proces má řadu výjimek, které mohou hrát v určitých podmínkách důležitou roli. Tak, jak se věci obvykle vykládají, to vypadá, že výjimky neexistují, že vše je buď černé, nebo bílé. Ale výklad řady jevů obsáhne dejme tomu osmdesát procent a těch zbylých dvacet procent, často nejzajímavějších a nezřídka klíčových, spadne pod stůl. Tahle daň za rychlost se platí v Českém rozhlase, respektive v některých jeho pořadech, v menší míře než jinde.

Hornické učiliště, vysokoškolská studia v oboru ložisková geologie, tatínek geolog u naftových dolů, maminka botanička – a vy ředitel Geologického ústavu AV ČR. Jablko skutečně nepadlo daleko od stromu. Ale kde se v člověku, od kterého by se čekalo exaktní vyjadřování, vzalo tíhnutí k poezii, k filozofii, k esejistice, k jazyku příměrů?

Vždycky jsem rád četl a neselektivně jsem do sebe nasával vědomosti z různých oborů. Zároveň bylo příjemné mít rodiče, kteří toho hodně věděli o přírodě z různých pohledů. Druhá věc je, že jsem sedm let pracoval v Centru teoretických studií, kde byli hlavně filozofové patočkovského ražení. Tam jsem získal cenné zkušenosti s vědními disciplínami, které jsem nestudoval, ale které jsou mi z nějakého důvodu sympatické: nazval bych to ochutnávkou možností, které poskytují jiné obory, než jaký jsem si zvolil já. Ale vaše otázka je příznakem daleko zásadnějšího problému. Pro mne je rozhodující to, čemu říkám práce s esencemi: člověk se nesnaží detailně znát celý obor, ale pochopit, v čem se skrývá jeho podstata a v čem se váže na podstatu jiných oborů. To je ale často vnímáno jako něco podřadného. Dnes ve vědě vládne obrovitá specializace. Vědci mají pevně stanovené teritorium, které nepřekračují, což jim umožňuje vyhnout se rizikům. To já dělám běžně, a proto dostávám „přes čumák“. Ono to jistě souvisí s takzvanou popularizací vědy. Dlouho jsem byl za ni napadán, protože se soudilo, že kdo neumí vědu, dělá její popularizaci. Popularizátor byl automaticky považovaný za něco méněcenného a řada lidí to tak bere dodnes. Já jsem si to sám pro sebe vyřešil, kritiky jsem ustál a snažím se nedělat moc velké chyby.

Řekl jste, že syntéza se bere jako něco podřadného. Proč? Je schopnost přesahu, vnímání v souvislostech skutečně vědecké kacířství, která hrozí ztrátou pevných metodologických kritérií? Anebo je to začátek cesty, která je nutná, aby věda neztratila smysl a funkci?

Věda musí obohacovat život společnosti, to znamená mimo jiné i říkat, k čemu je takzvaně dobrá, tedy musí sama sebe popularizovat, nebo zanikne. Anebo zůstane jen jako nástroj ke zvyšování zisku producentů aut nebo televizních obrazovek. K této deformaci už dochází. Často slyším: Věda je to, co přináší užitek. Ale ona je zároveň tím, co obohacuje náš život. A to není měřitelné finančně, aspoň ne bezprostředně. Pokud chce věda, tak jak se vytvořila v tisícileté evropské tradici, přežít, musí mít své emisary, kteří vykukují zpoza jejích hradeb a zvěstují, co se uvnitř vlastně děje. A protože vědeckých disciplín je hodně, jsou jejich vyslanci dvojího typu: jednak „překladatelé“ nějakého oboru, třeba astronomie nebo botaniky, do srozumitelného jazyka. A pak je tu ještě druhá možnost, ke které tíhnu já– a to je propojování více věd. Říká se tomu interdisciplinarita, jinými slovy hledání něčeho „mezi vědami“, ale mně se víc líbí transdisciplinarita, tedy jakási syntéza. Já se cítím být syntetikem v tom smyslu, že se snažím pochopit, k čemu výzkum v oborech, které sleduji, vede. Například klimatická změna je jistě záležitostí přírodních cyklů, svou roli hrají bezesporu také lidské vlivy, a je to také věc našeho vztahu k přírodě, tedy i přístupu politiků, kteří rozhodují o naší společné budoucnosti, a tak dále. Takže pokud se chci vyznat v proměnách klimatu, musím vzít v úvahu nejen přírodní vědy, ale také sociologii, politologii, psychologii, historii, filozofii.

Vede vás k tomu snaha dobrat se co nejméně zkreslených soudů, tedy ideál každého vědce?

Jistě, ale je třeba říci, že i každá syntéza je nutně subjektivní. Vybíráte fakta určitým způsobem, který odráží vaši zkušenost. Ale stejně má tohle kráčení do neznáma smysl, protože rozšiřuje sémantické pole, v jehož rámci se o věci debatuje. Ve veřejném prostoru se pak objeví nový způsob formulace určitých problémů, pohledu na některé věci. Ty se časem dostávají do kolektivního vědomí, stávají se součástí veřejné debaty.

Příkladem takového pohledu je pro mne vaše úvaha o okouzlení zaalpských umělců slunnou Itálií. Nebyl to jen odkaz antiky, ale docela obyčejný čistý vzduch bez věčné příměsi sazí, typických pro „civilizaci uhlí“, ve kterém barvy vypadaly tak jasně... Tenhle druh úvahy, spojující faktory z různých odvětví lidského poznání, je specialistům, zdá se, až na výjimky odepřen.

Jedním z důvodů je to, že společenské vědy mají snahu hromadit výpovědi o výpovědích. A točí se tím pádem v kruhu. Mně vyhovuje chytit se hmotné kultury a udělat z výsledku pozorování jednoduchou výpověď. Mám rád věci, které jsou zakotvené ve hmotě, v tváři krajiny, v architektonických prvcích. A z toho teprve vycházím dál.

Milan Pokorný

Foto Mona Martinů

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 14. září.  Naši rychlí příbuzní        
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
  Uprchlíci z Prokopského údolí     

  Nalaďte si        
 
  Praha Petera Demetze     
  Pořiďte si