Ta řeka dětství, mládí mého

Jsou dvě místa, která se přetahovala o tvůrčí pozornost básníka, dramatika a překladatele Františka Hrubína, od jehož narození letos uplyne sto let – a to rodná Praha, ve které Hrubín prožil většinu života, a jihočeský Chlum u Třeboně, kam pravidelně od padesátých let zajížděl na letní byt. Ale nad nimi a skrze ně prosvítalo Posázaví s obcemi Lešany, Břežany a kopcem Běsná. Zvlněná krajina Hrubínova rodu a kraj jeho dětství a dospívání. Výročí narození tohoto velkého českého básníka bude stanice Vltava připomínat hned několika pořady.

František Hrubín – od jeho narození letos uplyne sto letFrantišek Hrubín se narodil před sto lety, 17. září 1910, v Praze na Vinohradech, v činžovním domě v Balbínově ulici, tedy v těsné blízkosti dnešní budovy Českého rozhlasu, ale mladá rodina se odsud musela přestěhovat v roce 1914. Tatínek budoucího básníka narukoval na frontu první světové války a jeho žena Anna se dvěma chlapci, čtyřletým Františkem a jednoročním Josefem, z existenčních důvodů opustila město a uchýlila se na venkov, do chalupy v Lešanech, kde tehdy žil její otec.

Posázaví

Hrubínovi tam bydleli ještě čtyři léta poté, co se Annin manžel a tatínek obou chlapců v roce 1919 vrátil z bojišť. Pro Františka Hrubína, který v Lešanech ještě za mocnářství začal chodit do obecné školy, to byl čas silných dětských prožitků, poznamenaných dlouhým čekáním na otcův návrat, klukovských dobrodružství a vrůstání do krajiny: blízká řeka Sázava, Pěnkavský jez, atmosféra otcových rodných Břežan, tety a tetky, svérázní sousedé, vzdělaný strýček profesor, stůl, petrolejka, zahrada, bludné balvany v polích, starý jilm u stavení, křesťansky prožívaný liturgický rok, umírání, rození, ohroženost za první války i za druhé, kdy bylo celé území vystěhováno pro výcvikový prostor jednotek SS, ale také ranná četba a první erotické zkušenosti. To vše intenzivně zabydlovalo Hrubínovu krajinu dětství a jinošství, rozechvívalo prožitek rodiné pospolitosti. A jak si povšiml literární historik Jiří Opelík: „U nikoho jiného neprostoupila krajina rodu samo dílo s takovou intenzitou a v návratných vlnách tak ustavičných a nikomu jinému se nesoustředila krajina dětství do detailů tak bodových. Hrubínovi se krajina rodu nikdy neproměnila v pouhou a statickou přírodní rekvizitu, nýbrž mu byla mnohovrstevnatým prostorem, zároveň hmotným i duchovním, kumulující několikerý čas a bezprostředně sousedící s kosmem.“ Ano, posázavský topos nacházíme v celém Hrubínově díle. Od raných básní, kde se vynořují peřeje v řece, louka, cikády, polní cesty, borovicový les i vítr, přes prozaickou knihu U stolu, naplněnou bohatou smyslovou konkrétností a bilanční prózu Zlatá reneta až po vrcholné básnické skladby Romance pro křídlovku, Černá denice a Lešanské jesličky. V nich je krajina zabydlená venkovskými osudy i baladickými příběhy, lyrický tón je nakřáplý prožitkem prchavosti a způsob kompozice prozrazuje Hrubínův neobyčejný dramatický talent.

Hučící Sázava

Básníkova dcera Jitka MinaříkováJe léto roku 2010. Vyjíždíme autem z Balbínovy ulice, rodného Hrubínova koutu, směr Lešany. S námi vyráží básníkova dcera, překladatelka Jitka Minaříková-Hrubínová. Na otázku, proč nemá její otec na rodném domě pamětní desku, mávne rukou, že desky přece nejsou důležité. Odbočujeme z dálnice a míjíme Jílové, kudy v srpnu 1834 procházel směrem k Benátkám Karel Hynek Mácha s přítelem Štrobachem a kde se na konci války skrýval František Halas. Odbočujeme na Krhanice a zastavujeme za mostem u řeky. To je brána do Hrubínova kraje. Sázava je v tomto čase prudká a nesmlouvavá. Rozvodněný a kalný proud zaplavuje vrby na obou březích, jindy trčící balvany teď spolykal jak bonbony. Jitka Minaříková ukazuje, kde se tu s otcem koupali a prolézali peřeje, kde býval přívoz a dům převozníkův (ten tu stále stojí, přilepen ke svahu) a kudy odtud vedly pěšiny přímo do Lešan. Řeka zlověstně hučí a my můžeme básníka lyricky vyvolávat z jeho verše: Sázava, / ta řeka dětství, mládí mého! / Držela se mých lýtek hubených, / když brodila se k slunci.“

Lešanská hospoda pro svatou rodinu

Lešany jsou obcí roztroušenou do oblouku, který narušuje nová výstavba. Na jednom konci stojí hospoda, kde se dříve říkalo U Žižků a ze které pochází Hrubínova fotografie: zasněný a opálený dvacetiletý mladík s vysokým čelem, bujnou vlnou vlasů, skráněmi sholenými otcovou břitvou a se světáckým knírkem tu stojí u pípy. Výčep voní koprovou omáčkou, píše se léto 1930. Je to čas jeho prvních básnických pokusů (za tři roky mu v Melantrichu vyjde prvotina Zpíváno z dálky a Šalda bude o něm hovořit jako o tichém extatiku a mámivém melodiku), ale také prázdnin, kdy se stará o dožívajícího břežanského dědečka, poznamenaného mrtvicí, bláznivě miluje patnáctiletou Terinu od kolotoče a je sváděn prsatou Tonkou ze vsi. Před několika týdny byla pouť v Lešanech (15. června) a teď se „světští“ přesunuli do Netvořic, kde pouť vypukne 15. srpna. Hrubín tam běhá za Terinou polní cestou pod Běsnou. Na té fotografii má ruce frajersky v kapsách, sako volně zapnuté na jeden knoflík a celý ten postoj je svědectvím přerodu jinocha v mladého muže, který prožívá bouřlivou iniciaci: „Z propadlé světnice vane ven / takové prázdno a takové ticho, / že mých dvacet let, dvacet zlatoploutvých ryb, / kdykoli zabloudí v ten ponurý kout, zčerná.“ A podivuhodnou shodou okolností se tato hospoda stane důležitým dějovým prostorem v poslední Hrubínově básnické skladbě Lešanské jesličky. Závějemi putující Josef Padevět s ženou Marií si tam poručí láhev žitné. Teď je však dopoledne a hospoda má zavřeno. Ani svatá rodina by se nedobouchala.

Věrná paměť stolu

Uprostřed Lešan stojí patrová škola, ve které se „Antí“ Hrubínů učil číst a psát pod vedením upjatého řídícího učitele Klinkery a obdivoval spolužáka Honzu Kolaříka, který pro pravidelné pozdní příchody dostával rákoskou a pyšně pak klukům ukazoval rudé pruhy na dlaních. Opodál školy ční venkovský zámek, který z ruiny znovu povstává v dominantu místa. A za vysokou zámeckou zdí, kterou „Antí“ s Kolaříkem přelézal, aby si v zahradě „típl“ hrušky, se krčí nenápadné stavení s vraty a mohutnými jilmy, jejichž kořeny dům nadzvedávají. Kdyby nad poštovní škvírou nevisela jmenovka „F. Hrubín“, málokdo by usoudil, že toto místo vstoupilo do české literatury tak intenzivně. Domek básníkových předků (z maminčiny strany), jeho dětství i zralosti. Boční brankou vstupujeme na zatravněný dvorek. Po pravé straně špýchárek, kde si „Antí“ zalézal a četl své první knihy, stará studna, citlivě zastřešené zápraží, v domě dávné Hrubínovy knížky z dětství (Verne, May, Erben), na stěnách několik historických fotografií a pod okny v rohu stůl. Dřevěný stůl, stoletý, pevný, tichý pamětník v dopoledním světle. Onen středobod domu i vesmíru, kolem kterého se scházejí mrtví, současní i ti budoucí Hrubínova rodu. Stůl jako relikvie ze starých časů a hrdina Hrubínovy stejnojmenné knížky U stolu, která začíná podmanivým obrazem: „Přejel jsem prsty po sukách a letech na desce do bíla vydrhnuté. (...) Cítím hladké suky v prstech. Tak, zrovna tak jsem je cítil v prstíkách, když jsem je sliníval a maloval na nich kolečka a čárky. Ten stůl má paměť dalekou a věrnou, jakou mají jen rody cvrčků, černé krby a borovice v háji.“

Dům básníkova dětství v LešanechZahrada a pravěké obětiště

V členité a rozložité zahradě za domem je možné se ukrýt nebo snít. Mohutná jabloň s poslední zelenou větví odkazuje na Zlatou renetu, Hrubínovu autobiograficky laděnou básnickou prózu z roku 1963, ve které padesátiletý knihovník Jan přichází do posázavské krajiny svého mládí a v této chalupě a zahradě prožije večer a noc účtování se svým dosavadním životem. Ochutnáváme drobná letní jablíčka. Vybaví se mi jiná básníkova zahrada, ta v Petrkově u Reynků, kde bylo také možné se skrýt před agresivním světem. Hrubín kdesi vzpomíná, jak právě na této zahradě četl v květnu roku 1958 Otomaru Krejčovi a Karlu Krausovi jednu z verzí divadelní hry Srpnová neděle. Tady básník nalézal prostor harmonie, který tišil bolesti duše a zaháněl démony. Staré stromy se proplétají do nových konfigurací, vrba vsazená básníkovou rukou a později podťatá bleskem za bouře znovu vyrašila, v jednom místě se krčí dřevěný včelín a pod remízkem trčí obrovské balvany, připomínající želvy či pravěké obětiště. Večer, když se vrátím domů, zalistuji v Hrubínových básních: „Stojíme na obětním kameni, / vrženém z mytického hvozdu / do lešanské zahrady, do zahrady uprostřed Čech, / stojíme na kameni, který lidské ruce / před tisíciletím opracovaly k tajuplným obřadům.“

Běsná – hnát obryně

Cestou do sousedních Břežan míjíme hřbitůvek ruských vojáků (prý se tu na konci války otrávili lihem či benzinem, kdo ví?) a pomník padlým z první světové války, kde čteme také jméno Hrubínova strýce. Břežanský domek dědečka Josefa Hrubína je dnes přestavěn k nepoznání, ale někde tady ho na čerstvý letní vzduch vodil jeho vnuk, kterému dědeček říkal v pomatení smyslů: „Ty mládneš, Marvanko!“ Stoupáme pak po klikaté silnici směrem do Netvořic. Na chvilku zastavujeme a rozhlížíme se. Pod námi se v letním světle na chvíli „zadrhla“ celá krajina, kterou jako by na uzdě držel tajemný kopec s chocholem lesa. Je to ona mytická Běsná, která je snad nejčastějším krajinným motivem Hrubínových textů. Jednou mu připomíná „zkamenělé křídlo“, podruhé „zasněžený hnát, v koleně ohnutý, který vystrčila ze země starodávná obryně“, jindy „tiché dobré dobytče“. Hrubínova dcera připomíná, že kdysi kolem Běsné chodily všechny pohřby z Břežan a Lešan.

Netvořická pouť

Netvořice jsou městysem s kostelem, svažitým a sympaticky venkovsky zatravněným náměstím, které je teď zabydleno kolotoči, houpačkami a střelnicemi. Za dva dny, na svátek Nanebevzetí Panny Marie, se tu bude konat slavná pouť a my mezi klimbajícími kolotočáři hledáme tvář Teriny a Viktora z Romance pro křídlovku. Hospoda Na radnici stále funguje, projdeme uličkou, vrzne branka a ocitáme se na hřbitovním poli. Jitka Budoucí básník v roce 1914 – právě tehdy se jeho rodina z existenčních důvodů uchýlila na venkovMinaříková nás vede k hrobu rodu Novotných a Hrubínů. Zlatavá písmena na pomníku se ztrácejí v lesku mramoru, z náměstí prudce zazní pouťová melodie, která musí vzbudit všechny mrtvé, a František Hrubín ví, že „pohřební vůz zajede do stínu javorů podle bílé zdi, za níž přehlédneš husto křížů a pomníčků. Všichni si oddechnou, jako už by byli v Netvořicích na náměstí, v chladné klenuté pivnici Na radnici.“

Kámen na hrob

František Hrubín zemřel 1. března 1971. Když byl o pár dní později pohřbíván na pražském Vyšehradě, teskně se nad hřbitovem nesl zvuk křídlovky, na kterou hrál básníkův známý z Lešan. A na hrob mu dcera položila omletý žulový buližník, vejcovitý kámen vylovený ze dna jeho milované Sázavy, o kterém dávno před smrtí napsal: „Objímám rukama kámen na dně peřejí, proud s ním nehne, a nechávám se neviditelnými dlaněmi vodních víl pleskati do zad, do paží, do lýtek. Pak se kamene pouštím, proud mě strhuje a tlačí břichem k velrybí skále.“

Miloš Doležal, redaktor ČRo 3 – Vltava

Foto Miloš Doležal  Naši rychlí příbuzní        
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
  Uprchlíci z Prokopského údolí     

  Nalaďte si        
 
  Praha Petera Demetze     
  Pořiďte si