Václav Cílek

Schází nám moře

Borgesův svět, Deset obrazů krocení býka, Dýchat s ptáky, Krajiny vnitřní a vnější, ale také Hydrotermální karbonáty příbramského uranového ložiska či Industrial minerals of Mozambique... Zlomek více než třiceti knižních titulů představuje rozpětí, v němž se pohybuje Václav Cílek, ředitel Geologického ústavu Akademie věd ČR, esejista, spisovatel, překladatel, znalec zen-buddhismu, autor televizních cyklů o vztahu krajiny a člověka a v neposlední řadě i pravidelný host pořadu Českého rozhlasu 2 – Praha Jak to vidí. Leccos o něm napoví pohled na seznam držitelů ceny Nadace Vize 97 za včlenění výsledků vědy do obecné kultury. Václav Cílek se v roce 2007 přiřadil ke jménům, jako jsou Julia Kristeva, Zygmunt Bauman či Umberto Eco.

...rozhovor >>>  Naši rychlí příbuzní        
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
  Uprchlíci z Prokopského údolí     

  Nalaďte si        
 
  Praha Petera Demetze     
  Pořiďte si