Praha Petera Demetze

Je věru málo pražských vzdělanců, kteří mohou vydat takové osobní svědectví o povaze Prahy za první republiky a okupace jako je Peter Demetz, jeden z posledních významných pamětníků. Jeho předchozí kniha Praha černá a zlatá vyprávěla o dějinách města od kněžny Libuše až po T. G. Masaryka a byla pojata jako poněkud kritický protějšek k láskyplnému vyznání Angela Marii Ripellina Praha magická. Svou druhou Prahu, Prahu ohroženou 1939–1945 (Mladá fronta, 2010), napsal Demetz po čtrnácti letech, už jako univerzitní emeritus, opět ve Spojených státech.

Tentokrát stál před docela jiným úkolem: jako autor tuto dobu prožil na místě, což historikovi nemusí ulehčit práci. Peter Demetz sice akribii historika v ničem nezapřel, ale oživil ji tím, že součástí knihy učinil osobní svědectví – vlastní osud líčí v samostatných kapitolách, odlišených kurzívou, aby rozlišil osobní od objektivně historického. Přesto zdaleka nejde o dva docela rozdílné texty, historie jeho rodiny úzce souvisí s výkladem dějin a portréty řady jejich osobností.
V Demetzově případě vznikla úchvatná kniha, jež nemusí zvnějšku vykládat co to byla multietnicita Prahy (ostatně celých Čech a Moravy), neboť kapitoly z rodinné historie nejsou ničím jiným, než přímým vhledem do pestrosti společnosti, jež vzala za své vítězstvím německého nacionalismu za let nacistické okupace a pak nacionalismem českým, který po traumatech, jež způsobily zrada a nacistická okupace po německé porážce, vítězně hypertrofoval. Demetzův otec, významný kulturní a umělecký činitel, režisér pražského Nového německého divadla a později divadla brněnského, uváděl dramatickou modernu, německé expresionisty, pocházel z ladinského rodu, který je doložen v Gherdeině poblíž Bolzana již od 16. století a v Praze žila tatínkova rodina namačkaná v Týnské uličce. Maminčina židovská rodina se usadila v Čechách před staletími, a po protižidovských bouřích přesídlila v roce 1900 do bezpečnější Prahy.
Přiznám se, že se těžko rozhoduji, která část Demetzovy Prahy ohrožené je přitažlivější: historický výklad politiky první republiky, období Mnichova, činnosti protektorátní vlády či role Emila Háchy je velmi objektivní, neschematický a plastický. Poutavé jsou i kapitoly, jež se týkají kultury a jejích osobností před válkou, a zejména za války. Velmi poučné jsou kapitoly, jež líčí zapomínanou existenci vlivných pražských německých liberálních institucí, jejich postupný zánik a po příchodu nacistů konečné vyhlazení. Demetzův původ židovského míšence dává historii liberálních pražských Němců, mezi nimiž byli významně zastoupeni Židé, citlivost a poučenost vhledu, proto tyto kapitoly patří k tomu, co bychom si měli stále připomínat jako inspirativní dědictví. Je přitom zajímavé, že Demetz, který byl produktem tradice několika kultur a přišel téměř o všechny své blízké, není pesimista: v současné Praze stále vidí možnost nové koexistence rozdílných kultur, pravda, z příčin docela jiných. Prastarou tradici nelze znovu vyvolat v život, když její nositelé byli vyvražděni. Historická situace po Mnichovu a březnové okupaci má v Demetzově podání dramatický vývoj: zdání omezené suverenity za von Neuratha s počátečním ohledem na evropské mínění, po promyšlenou snahu vyčerpat český potenciál pro potřeby války a pak národ vyhladit, v lepším případě vhodný vzorek obyvatelstva asimilovat s národem německým.
Ve druhé části knihy nabývá vrchu vlastní Demetzův životní příběh z let okupace s paradoxem čisté a tragické lásky k medičce, sudetské Němce, jež nehleděla na jeho původ a dokázala riskovat stejně jako on. Demetzovi se podařilo přežít, ale jeho milá zahynula při bombardování Prahy. Poslední část Chuť svobody je stejně trpká: Praha ztratila svůj charakter a přitažlivost nejen vyvražděním a vyhnáním elit, ale postupným propadem do nové nesvobody. To, včetně autorova odchodu z vlasti, ale patří do kapitol, které ještě Peter Demetz nenapsal.

Vladimír Karfík, literární kritik  Naši rychlí příbuzní        
  Jak to vidí Rudolf Křesťan
 
  Uprchlíci z Prokopského údolí     

  Nalaďte si        
 
  Praha Petera Demetze     
  Pořiďte si