Číslo 9 / 2010.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor s herečkou.
Veronikou Žilkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na titulní straně herečka Veronika Žilková.
Foto David Novotný

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne

František Koukolík: Proč nezanechá stopu?
Zamyšlení nad rozhlasem
Tragická groteska o zoufalostech stáří. Rudolf Matys recenzuje premiéru rozhlasového nastudování hry Roberta Pingeta Tklivá píseň
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem

Jindřich Štěpánek – Když je profese koníčkem
8 Výročí týdne Josef Veselka
Fejeton Petr Koudelka: Jsme mimozemšťané!
9
Rozhlasové téma týdne
Dvacet let náboženského vysílání. Daniel Raus o minulosti i současnosti jedné z redakcí Českého rozhlasu
10 – 11
Nalaďte si
Šedivče prastarý... Miloš Doležal o Souzvuku věnovaném Baladě o starém námořníkovi anglického romantika Samuela Tailora Coleridge
12 – 14
Rozhovor
Adinou Mandlovou jsem nebyla. Interview Šárky Vieweghové s Veronikou Žilkovou
15
Dobrodružství poznávání
Pagery míří do křemíkového nebe. O „opuštěných“ technologiích v rubrice Českého rozhlasu Leonardo
16 – 17
Téma
Putování za zapomenutými transporty. O unikátní sérii dokumentárních filmů sestavených ze vzpomínek a svědectví Židů deportovaných za války z Čech a Moravy
18 – 19
Kultura
Těžké okovy na duši. Agáta Pilátová o novém filmu režiséra Radima Špačka a scenáristy Ondřeje Štindla Pouta
20
Po Česku
Ruda zvaná Železná v seriálu Václava Žmolíka
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Kulaté výročí porcelánky v Míšni. Reportáž Jiřího Hoška
22
Z rozhlasové dílny
Psa nesmíme polidšťovat. Co zaznělo v pořadu Českého rozhlasu 2 – Praha Toulky českou současností
23
Toulky českou minulostí
Jak se rodil náš kapitalismus. Století páry v rubrice Josefa Veselého
Rádio a lidé
Svět reproduktorových talířů v seriálu Mirka Fialy
24
TR plus
25
Předplatné

26
Dívejte se
27
TV tip týdne

Jak se (ne)válčilo ve staré Číně. Jan Jaroš o filmu I-moua Čanga Klan létajících dýk
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
43
Domácí lékař
Jiří Pešina: Menopauza a ateroskleróza
Zahrádkářův rok Stanislav Peleška: Sestřih révy vinné
44
Vysílače, kmitočty

45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 20, číslo 9. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Monika Menčíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Olšanská 3, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 303, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 22. 2. 2010.  Jsme mimozemšťané!
  
  Jak to vidí Petr Koudelka
 
   Rozhodně nečekejte nudu

   
   
Pořiďte si
 
   Putování
   za zapomenutými transporty

   Téma