Číslo 13 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Jáchymem Topolem.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Na titulní straně spisovatel Jáchym Topol.
Foto Jarka Šnajberková

4
Dopisy, názory, polemika

5
Zkraje týdne

Jiřina Šiklová: Nenadávej na zrcadlo, máš-li hubu křivou!
Zamyšlení nad rozhlasem
Vladimír Karfík: Ach, ty průzkumy veřejného mínění...
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem

Helena Dubničová – Rozesmávat lidi je dřina
8
Výročí týdne
Zdeněk Košler
Fejeton
Ivan Klíma: Já, ty, on, oni, vy
9
Rozhlasové téma týdne
Hlasatel v proměnách přítomný. Karel Tejkal o předchůdcích dnešních moderátorů
10
11
Nalaďte si
Když rádio hlásí „Uzdrav si svého mrzáka!“ Pozvánka k poslechu nové rozhlasové hry Markéty Fiedlerové Zázrak a jeho reportér
12
14
Rozhovor

Psát knihy je život pro dva lidi. Titulní interview Radima Kopáče se spisovatelem Jáchymem Topolem
15 Dobrodružství poznávání
zVĚDAvosti: Co se stane, když nám praskne bubínek?
16
17
Téma
Příběh Hanina kufříku. Lenka Svobodová o osudech židovské dívky, kterou znají miliony dětí po celém světě
18
19
Kultura

Rozhoupáme míru zvon, ať to slyší Pentagon! Vítězslava Šrámková recenzuje nastudování románu Ireny Douskové Oněgin byl Rusák v pražském Divadle v Dlouhé
20
Po Česku
Město deseti tun zlata. Do Jílového v rubrice Václava Žmolíka
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Pod největším minaretem. Reportáž z Dillí
22
Svět viděný internetem
Lucas Cranach v londýnské Královské akademii
23
Toulky českou minulostí
O národech s „holubičí povahou“ v rubrice Josefa Veselého
Báječní muži s mikrofonem
Které dárky těší se u dam největší oblibě? Seriál Milana Pokorného
24
Rozmlouvání o češtině
Od Květné neděle do červených vajec. Rubrika Jaroslavy Hlavsové
25
Klub Radioservis, předplatné
26
Dívejte se
Televizní glosář
27
41
Program televize

42
Křížovka
43
Digitální svět
Rubrika Filipa Rožánka
Domácí lékař
Rubrika Jiřího Pešiny
44
Vysílače, kmitočty
45
65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, roč. 17, č. 41. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Martina Bejstová, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 17. 3. 2008.


  Rozhovor s Jáchymem Topolem                        Jak to vidí Ivan Klíma                         Svou božskou hudbu neslyšel