Číslo 13 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Jáchymem Topolem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Ivan Klíma, spisovatel

Já, ty, on, oni, vy

Přesvědčení o tom, že tady vládnu já, a kdo mi sem vleze, se zlou se potáže, projeví každý pes, divoké prase, dokonce i mravenec. Kromě toho každý, kdo doma choval nějakého živočicha, ví, že i papoušek dovede být umíněný a nepromluví a nepromluví prostě proto, že nemá právě náladu. Puštěn k prolétnutí, občas odmítá vrátit se do klece, i kdybychom ji vystlali jeho oblíbeným zobem. Některá kočka se chová úlisně, zatímco jiná s důstojností, kterou jí často můžeme závidět... Ale přes všechnu osobitost zvířat, která žijí v naší blízkosti, vědomá já, tedy pochopení, že jsem to právě já, kdo mluví, kdo žije, odmítá, přijímá, žení se, případně se rozvádí a jednou umře, spojujeme jenom s člověkem.

Vědomí já jsme nikdy nespojovali s věcmi, jenže svět se mění. Můj mobil, jakmile ho napojím na elektrickou síť, mi oznamuje: „Nabíjím!“ Jistě se brzy dočkáme, že nás naše puška či pistole (pokud ji vlastníme) bude varovat: „Pozor jsem nabitá.“ Ale ponechme stranou komunikaci mezi lidmi a těmito mluvícími vetřelci do našeho světa a věnujme se styku mezi lidmi.

Důležitý ve vzájemném styku lidí je způsob oslovení. Pamatuju, jak se za mého dětství ještě občas onikalo. „Je tak hodná a podá mi ten malovaný hrneček.“ Anebo: „Mají zítra čas? Stavěli by se po večeři u mě?

Dnes si my Evropané vykáme anebo tykáme. Výjimku tvoří Angličané, kteří ve snaze zjednodušit svůj jazyk tak, aby se jím dohovořil indický maháradža s laponským (nyní sámským) chovatelem sobů, zrušili rozdíl mezi tykáním a vykáním. To pak nahrazují oslovením. Je jistý rozdíl, zda s úklonou proneseme: „můj lorde“, anebo naopak si přátelsky potřeseme rukou a řekneme: „Jak se máš, Olofe?“ Španělé si mohou sice vykat i tykat, ale vykání se pěstuje jen jako projev hluboké úcty k oslovovanému.

Ale zůstaňme u češtiny: obecně platí, že vykáme lidem, s nimiž se blíže neznáme, zatímco tykáním vyjadřujeme spíše přátelský či nadřazený vztah. Málokdo osloví svého psa: „Běžte, Alíku, buďte tak laskav, přineste mi ten šutr, co jsem vám hodil.“ Také papouška nežádáme: „Ukažte tady návštěvě, jak umíte pěkně sprosťačit!“

Jsou naopak lidé, i když už to není časté, kteří vykají až do smrti svým rodičům, a také mnozí přátelé si nikdy nepřestanou vykat, neboť vykání ve slušné společnosti je projevem úcty a jistého konzervativismu ve vzájemných vztazích. Okamžik, kdy se přejde z vykání na tykání, je obřad, v němž starší a významnější navrhuje mladšímu či méně významnému, že by si mohli tykat. Také žena je v tomto právu nadřazena muži. Jako odstrašující příklad se v hodinách společenské výchovy uvádíval student, který navrhl tykání prezidentově choti.

Pamatuju se na ten povznášející pocit, když nám nezralým zelenáčům v tercii latinář (jinak pes, před nímž jsme se třásli) začal vykat. Na druhé straně, pokud někdo opravdu vážený vyzval člověka k tykání, byla to čest a sláva.

Občas se při oslovování projeví i revoluční doba. Během několika týdnů zmizeli páni a paní nejen ze života, ale i z úředního jazyka, nahradili je soudruzi, i když vůbec soudruhy nebyli. A soudružství souviselo s tykáním.

Vzpomínám si, jak jsem byl ohromen, když mě ředitelka, která se v naší škole objevila někdy v březnu nebo v dubnu roku čtyřicátého osmého, oslovila „soudruhu“ (nebyl jsem ve straně, jen ve Svazu mládeže) a požádala mě, abych jí tykal, což mě uvedlo do rozpaků. Také náš latinář nám začal tykat; už jsme nebyli páni studenti, byli jsme soudruzi studující za peníze dělnické třídy. V tom soudruhování, které předstíralo blízkost, přátelství anebo aspoň společné cíle, bylo hodně falešného a skutečnou blízkost lidí znevažujícího. Dokonce člověku občas tykali i na úřadech. (Zato mně vždy důsledně vykali při výslechu referenti Státní bezpečnosti a oslovovali mě: „pane Klíma“, protože já nebyl soudruh, ale nepřítel.)

Po listopadu osmdesátého devátého se soudruzi zase změnili v pány, dokonce i na úřadech se občas chovají k člověku když ne s úctou, tedy korektně, a tykání se vrátila jeho intimita, případně čest a sláva.

Jenže faleš ze světa nezmizela, soudružskou epochu vystřídala epocha reklamní a já ke svému úžasu shledávám, že mi někdo, koho neznám, tyká a vyzývá mě: „Zaboduj si, sbírej soutěžní známky!“ a za to mi slibuje neobyčejně skvělá cukrátka. Jiný neznámý dobrodinec mě poučuje: „Chytré věci nenahradíš!“ a radí mi, abych si od něho koupil jeho pánev. Jiný soudruh Reklama na mě dokonce volá: „Staň se úspěšným investorem a vyhraj porsche!“ Převedeno do srozumitelné řeči, slibuje, že mě zařadí do údajného slosování, a tyká mi zřejmě proto, abych mu jako dobrému příteli uvěřil, že to skutečně udělá. Tohle tykání mi připadá jako hrubá neomalenost; ti, co se k němu uchylují, si pletou lidi s poslušnými pejsky: hodí jim šutr (možná zabalený v celofánu) a předpokládají, že jim ho nejen přinesou zpátky, ale přidají něco peněz a ještě vděčně zavrtí ocáskem. Zapomínají přitom, že ani pes (s trochou hrdosti v sobě) neběží pro šutr každému, kdo si zamane.


  Rozhovor s Jáchymem Topolem                        Jak to vidí Ivan Klíma                         Svou božskou hudbu neslyšel