Číslo 13 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Jáchymem Topolem.

 


 

 


 

 


 


Nevrlý samotář nedůtklivý jako misantropická kobra“– i  tak se o mluvilo o BeethovenoviSvou božskou hudbu neslyšel

Když tehdy na jaře roku 1824 končila premiéra Deváté symfonie, nechal kapelník Unger jejího skladatele otočit čelem k publiku, aby alespoň viděl potlesk, když už jej nemohl slyšet. V té historce se obráží celý tragický úděl jednoho z největších hudebníků v dějinách lidstva.

Vše začíná zhruba o čtvrt století dříve, kdy si poprvé v dopise příteli tehdy třicetiletý Ludwig van Beethoven postěžuje: „V uších mi bzučí neustále, ve dne v noci. Musím Ti říct, že vedu bídný život, protože nemůžu prostě lidem říci: jsem hluchý.“

Dlouhý souboj, jenž musel velký skladatel podstoupit se svou chorobou, nelze snad ani označit jinak, než jako heroický. Vždyť na klavír dokázal hrát až téměř do úplného ohluchnutí a celý ten čas také tvrdošíjně trval na tom, že si své skladby bude dirigovat sám.

Joseph Böhm, který se svým smyčcovým kvartetem v jeho přítomnosti zkoušel, o tom říká: „Studovali jsme náročně a často zkoušeli před Beethovenovým zrakem: záměrně říkám zrakem, protože ten nešťastník byl již tak hluchý, že nemohl naslouchat božským tónům svých skladeb. A přesto zkoušení v jeho přítomnosti bylo pro nás velmi náročné. Jeho oči pozorně sledovaly pohyby smyčců a on tak byl schopen posoudit i ty nejmenší nedokonalosti v tempu, souhře či rytmu a ihned je opravovat.“

„Nevrlý,“ „podezíravý samotář“, „nedůtklivý jako misantropická kobra“ – i  tak se o něm mluvilo. Beethoven si ovšem těchto svých „hříchů“ byl vědom a ve své slavné Heiligenstadtské závěti se obhajuje: „Ó lidé, budete-li jednou tato slova číst, pomyslete na to, že jste mně křivdili, a kdo je nešťastník, nechť se utěší, že našel někoho sobě podobného, kdo přes všecky překážky přírody přece učinil vše, co bylo v jeho moci, aby mohl být přijat do řad vážných umělců a lidí.“

Je taková pověst a ta hovoří o tom, že ve chvíli, kdy umíral, se náhle zablesklo, zahřmělo, umírající Beethoven se nadzdvihl na lůžku a vzdorně zahrozil pěstí. Ta legenda jistě vyšla z úst romantika, nám se však i přesto chce uvěřit jí, na chvíli alespoň: dává nám spatřit nikdy nepokořeného muže, jenž do posledních okamžiků bojuje. Nikdy se nehodlá vzdát. Ale možná je lépe na ni zapomenout. A hledat v jeho hudbě: v té je  vítězný.

Příběh Ludwiga van Beethovena připomene Český rozhlas 2 – Praha pořadem z cyklu Velké osudy v úterý 25. března v 17.30.

(mym)


  Rozhovor s Jáchymem Topolem                        Jak to vidí Ivan Klíma                         Svou božskou hudbu neslyšel