Číslo 50 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Michalem Vieweghem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na titulní straně spisovatel Michal Viewegh.
Foto Rossano B. Maniscalchi

4
Dopisy, názory, polemika

5
Zkraje týdne

Jaromír Štětina: Osamělost přespolních běžců
Zamyšlení nad rozhlasem
Jan Halas: Celebrity a „celebrity“
6
Aktuálně z Vinohradské
7
Český rozhlas komentuje
8
Výročí týdne
Oscar Niemeyer
Fejeton
Petr Koudelka: Můj přítel z Belize
9
Rozhlasové téma týdne
Napínavá zpráva o duši Oldřicha Kulhánka. Jana Špačková zve k poslechu desetidílné autobiografické zpovědi českého malíře a grafika
10
11
Nalaďte si

Buď pochválena, cesto! Překladatelka Lucie Szymanowská o Světě poezie z tvorby Zsuzsy Takácsové
12
14
Rozhovor
Michal Viewegh, spisovatel ze staré školy
15
Dobrodružství poznávání
zVĚDAvosti:
Proč na podzim žloutne listí
16
17
Téma
Žádnou jinou zemi bych si nevybral! Příběh překladatele Jaromíra Dražila
18
19
Kultura
Hollar po čtyřech stoletích. Recenze výstavy Václav Hollar – Evropa mezi životem a zmarem v Paláci Kinských v Praze
20
Po Česku
Hloubka – 153 metrů. S Václavem Žmolíkem v Rudicích v Moravském krasu
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Lovaňská bekináž. Reportáž Víta Pohanky
22
Host do domu
Srdce mají v Čechách. Rozhovor Zuzany Vojtíškové s Jindřichem Krousem, učitelem českých krajanů v Latinské Americe
23
Toulky českou minulostí
Páně Burneyho hudební cestopis
Rádio a lidé

Radiotelegrafií okouzlený Manfred von Ardenne.
Slavný německý fyzik v seriálu Mirka Fialy

24
Hrátky s logikou, sudoku
25
Klub Radioservis, předplatné
26
Dívejte se
Televizní glosář
27
41
Program televize

42
Křížovka
43
Digitální svět
Rubrika Filipa Rožánka
Domácí lékař
Radí Jiří Pešina
44
Vysílače, kmitočty
45
65
Program Českého rozhlasu

66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, roč. 17, č. 41. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Martina Bejstová, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 3. 12. 2007.


  Rozhovor s Michalem Vieweghem                  Televizní glosář Jana Svačiny                  Hollar po čtyřech stoletích