Číslo 50 / 2007.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor se spisovatelem.
Michalem Vieweghem.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

Hollar po čtyřech stoletích

V době, kdy píši tento text, pohybuje se pravděpodobně delegace Sdružení českých umělců grafiků Hollar na trase Londýn–Westminster, aby na místech spjatých se životem a smrtí jednoho z největších kreslířů a grafiků 17. století, Václava Hollara (1607–1677), uctila jeho památku. Byť tento pražský rodák tvořil převážně ve Frankfurtu nad Mohanem, v Londýně a v Amsterodamu, po celý život důsledně signoval své práce podpisem s dodatkem Bohemus. Stal se jedním z nejvýznamnějších umělců éry, v níž se výtvarný jazyk oprošťoval od renesančních alegorií a směřoval k sugestivní řeči konkrétních motivů. Světovou proslulost získal spoluúčastí na podobě evropského výtvarného umění „zlatého“ 17. století, utvářené spolu s ním především Rembrandtem v Holandsku, Velasquezem ve Španělsku a Rubensem ve Flandrech.

Vedle Britského muzea je to právě pražská Národní galerie, jež vlastní ve světě největší kolekci Hollarových děl. Proto se její fondy ze sbírky Hollareum, doplněné zápůjčkami ze zahraničních institucí, staly fundamentem výstavy s názvem Václav Hollar - Evropa mezi životem a zmarem (v paláci Kinských na Staroměstském náměstí je ji možno zhlédnout do 13. ledna). Je zde vystaven výběr jeho nejvýznamnějších grafik a kreseb ze všech tvůrčích období; vedle nich zde však nalezneme i méně typické práce, především knižní ilustrace.

Václav Hollar, LoděSyna katolického šlechtice a vysokého úředníka na dvoře císaře Rudolfa II. se pobělohorské represe nijak nedotkly, přesto mu však ekonomicky a morálně zdecimované Čechy nedávaly příležitost k prosazení výjimečného talentu. V roce 1627 proto odešel do Německa, jež se však stalo jen východiskem jeho dalších cest. Ve službách anglického diplomata Thomase Howarda, hraběte z Arundelu, navštívil jako výtvarný dokumentátor řadu evropských zemí. Později v Londýně graficky kopíroval obrazy ze slavné Arundelovy sbírky (dopomohl jim tak k obecné popularitě) a stal se učitelem kreslení prince waleského, pozdějšího krále Karla II. Před vzplanuvší občanskou válkou byl však nucen utéci do Antverp, kde rozvíel své umění v nejzralejších grafických cyklech, zobrazujících motýly a lastury, jemnou strukturu kožešin a rukávníků, ale i obchodní a válečné koráby, jimiž byl jako suchozemec uhranut. Zakusil útrapy vězení, mor (jemuž padl za oběť jeho syn) i následný požár Londýna v roce 1666. O dva roky později se vypravil do marockého Tangeru pořídit pro krále podrobnou dokumentaci zdejšího opevnění. Na zpáteční cestě přežil přepadení lodi středomořskými piráty…

Jeho proslulost mu nezajistila ani náznak bohatství, zato však úctu současníků a následovníků jeho umění. Obdivován byl zejména pro tvorbu krajinářskou a vedutistickou, kostýmní návrhy i cykly drobných přírodovědných motivů. Vytvořil řadu portrétů významných osobností své doby a výtvarně dokumentárními prostředky vyjádřil rozpolcenost starého kontinentu, jenž se v oné neklidné době ocitl mezi kulturním rozmachem na jedné straně a válečnými katastrofami třicetileté války na straně druhé. Stal se jedním z mála českých tvůrců uznávaných širokým okruhem zahraničních uměnovědců. Pro nás se pak jeho jméno stalo téměř synonymem grafického umění.

Jaroslav Vanča, scenárista, pedagog FAMU a výtvarný kritik

Foto NG Praha


  Rozhovor s Michalem Vieweghem                  Televizní glosář Jana Svačiny                  Hollar po čtyřech stoletích