V   t o m t o  č í s l e :
Pavel Kosatík
Jiřina Šiklová
Zdeněk Velíšek

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 12 / 2007

 

Pavel Kosatík

Kultura není „odměna za dobrou práci“

Pavel Kosatík se narodil v roce 1962 v Boskovicích. V Praze vystudoval práva, poté pracoval jako nakladatelský, časopisecký a novinový redaktor. Začínal se science fiction, v roce 1993 vydal svoji první historiografickou knihu Osm žen z Hradu; následovaly publikace mj. o Janu Masarykovi, Ferdinandu Peroutkovi, Pavlu Kohoutovi, Svatopluku Sulkovi a nejnověji Šestatřicátnících (2006). Žije v Letech u Dobřichovic... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0