V   t o m t o  č í s l e :
Garrick Ohlsson
Jaromír Štětina
Jindra Klímová

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 1 / 2007

 

Garrick Ohlsson

Praha je město plné hudby

Začátkem prosince 2006 představilo vydavatelství Radioservis dva nové kompaktní disky z edice Velcí umělci v Praze: živé nahrávky pianisty Garricka Ohlssona z  Pražských jar. V kostelíku sv. Vavřince vládla neformální, příjemná atmosféra, ve společnosti slavného amerického pianisty obvyklá, ať hraje či jen vypráví. Při této příležitosti stihl obojí; pověděl pár slov o svém vztahu k Česku, neskrýval radost z vydaných nahrávek a potěšenému publiku také zahrál. Jeden z „kmotrů“ obou disků, dirigent Libor Pešek pak vyprávěl, jak mu kdysi při zkoušce zvrhl do piána šálek kávy. Především ovšem zdůraznil, že doprovázet Garricka Ohlssona mu přináší vždycky velké potěšení - sólista je pokaždé perfektně připraven a nepotřebuje dlouho zkoušet. A má i další obdivuhodnou vlastnost: dokáže zahrát na jakýkoliv nástroj, vůbec to nemusí být jen dokonale naladěné značkové koncertní křídlo. Garrick Ohlsson si udělal čas i na rozhovor pro Týdeník Rozhlas... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  
  Optimalizováno pro MSIE 6.0