číslo 16
vyšlo 11. 4. 2005

Adolf Branald
Miroslav Konvalina
Zdeněk Velíšek

 

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo         Archiv       


 

  Adolf Branald

Žije se lehkomyslněji a rychleji Setkání se spisovatelem Adolfem Branaldem je schůzka s historií. Zažil Rakousko - Uhersko, první republiku, protektorát, krátké poválečné období naděje, události, které přišly po únoru 1948 i to, co nastalo po listopadu 1989. Značnou část toho všeho prožíval (a rád) na Spořilově - ve svébytné části Prahy, rozložené kdysi na jejím okraji. Spořilov má velké štěstí: stále je tu svědek, který jej pamatuje takříkajíc od početí. Zrození, první léta, dospívání i dospělost této čtvrti, události a především lidi, kteří tu žili, vtělil Branald do knihy Převleky mého města. Už skutečnost, že Spořilovu říká město, charakterizuje spisovatelův vztah k této lokalitě.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová, Petra Míková odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv