49
vyšlo 24. 11. 2003

Peter Demetz
Miroslav Konvalina
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


   Peter Demetz


.

Fotografický snímek posledního momentu nevinnosti aneb
Aeroplány
nad Bresciou

"Koncem srpna roku 1909 napadlo tři přátele z Prahy, kterým bylo něco přes dvacet a měli víceméně podobné literární a umělecké zájmy, že si společně vyrazí na krátkou dovolenou. Chtěli uniknout šedi starého města a rutinní práci v kanceláři a strávit několik dnů v Rivě na severním břehu Gardského jezera, výspě rakousko-uherského mocnářství, obklopené územím, na němž se hovořilo italsky...více"
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv