37
vyšlo 1. 9. 2003

Eva Kantůrková
Jan Špáta
R
udolf Křesťan
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       .

Psát o politice znamená konec umění "Člověk  žít vyrovnaně," to je životní krédo spisovatelky a scenáristky Evy Kantůrkové (1930). Její projev působí skutečně klidně a vyváženě, mluví s úsměvem a určitým nadhledem. A to i přesto nebo možná právě proto, že život stavěl do cesty nejrůznější překážky. Po absolvování Filozofické fakulty Univerzity Karlovy začínala jako novinářka v Mladé frontě. V 70. letech měla zákaz publikovat, byla uvězněna a obviněna z podvracení republiky. O několik let později se stala mluvčí Charty 77, po sametové revoluci poslankyní České národní rady a předsedkyní Obce spisovatelů. Napsala řadu románů, souborů povídek, novel a esejů, je autorkou šesti filmových scénářů. Za Přítelkyně z domu smutku (samizdat, 1984) obdržela cenu Toma Stopparda a stejnojmenný televizní seriál získal dvě hlavní ceny na festivalu v Cannes. Cenu Jana Palacha dostala za románovou studii Jan Hus a cenu Egona Hostovského za román Zahrada dětství jménem Eden.
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv