14
vyšlo 24. 3. 2003

Jan Šmíd
Petr Voldán
J
indra Klímová
Gabriel Gössel

Týdeník Rozhlas

Nové číslo    Archiv   
   Nové číslo          Archiv       


Jan Šmíd


.

Po Provenci Normandie Počátek devadesátých let byl dobou neopakovatelných příležitostí. Profesní postup, který za normálních okolností trvá celá desetiletí, byl záležitostí měsíců, někdy i hodin. Náhoda ovšem zdaleka nepřála jen těm připraveným, a proto některá jména zazářila tempem přímo úměrným k rychlosti jejich pohasnutí. Dnes už můžeme s jistotou konstatovat, že to není případ Jana Šmída, prvního porevolučního zpravodaje Českého rozhlasu ve Washingtonu. Student žurnalistiky, jemuž ještě neoschl absolventský diplom, jel do Ameriky možná na měsíc, možná na půl roku - a zůstal na tomto prestižním postu déle, než je obvyklé: celých sedm let. Vezmeme-li v úvahu, že řemeslo se učil (nepočítáme-li skromné zkušenosti ze studentských let) mimo jiné v přímých vstupech z památné první americké návštěvy prezidenta Havla, je to jistě obdivuhodný výkon. Stejně pozoruhodné jsou náklady knížek, které ze svého amerického pobytu vytěžil, ať už máme na mysli soubor cestopisných a kulturněpolitických črt Tenkrát v Americe, nebo dvojici knih o Jaromíru Jágrovi. A nemělo zůstat jen u nich. Nedávno vydalo Janu Šmídovi nakladatelství Radioservis po Obrázcích z Provence již druhou "francouzskou" knížku - Obrázky z Normandie. Z regionu, po kterém shodou náhod právě v těchto týdnech mohou diváci České televize putovat s Janem Šmídem v pořadech Postřehy odjinud. Televizní cyklus i knížky o Francii přitom vznikaly v době, kdy nikdo nemohl tušit, že právě jejich autor se stane na podzim roku 2002 pařížským zpravodajem Českého rozhlasu...
.

T Ý D E N Í K    R O Z H L A S - programový a kulturní týdeník ředitelka: Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík  zlom: Danica Valentová odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Eva Hulešová adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah:

  Titulní rozhovor

  Názory, komentáře

  Tipy ČRo

  Rozhl. publicistika

  Frekvence

  Televize a film

  Hudba

  Archiv