14
vychází 24. 3. 2003

Zpět na obsah         

Hudba


NOVÉ ZVUKOVÉ NOSIČE

"Gríf" Dušana Holého

Když si v roce 1940 Karel Plicka vybral do svého filmu Věčná píseň dva syny Martina Holého, desetiletého Luboše a sedmiletého Dušana, nemohl tušit, že to budou první zaznamenané snímky dětských hlásků budoucích bardů, pěvců folklórního Olympu. Tam je trefně umístil nestor rozhlasové folkloristiky Jaromír Nečas na obalu CD vydaného Radioservisem a Českým rozhlasem Brno - Zpívá Dušan Holý. Ten obal jsem uviděl poprvé poslední den loňského roku v kyjovském sklepě u Navrátilů. Dušan Holý je na něm pěkně baculatý, ten večer však vyrazil mezi kamarády pohublý po dlouhé nemoci, ovšem dekorován 28. října prezidentem Václavem Havlem jako vědec etnomuzikolog a první představitel lidové kultury po listopadu 1989. Obsah onoho alba poslouchám teď a píšu o něm pro čtenáře tohoto listu.

Olympem Horňáků je Velká Javořina v Bílých Karpatech. Z rodné chalupy Holých v Hrubé Vrbce na její vrchol mají dost daleko. Blíž měl Dušan Holý k legendárním hudcům z rodu Ňorků a nejblíž k muzice Jožky Kubíka, pár kroků. Připočtěte si zpěvnost a muzikálnost celého jejich rodu, jména hudců a zpěváků z rodin Hrbáčů, Miklošků, Ďugů a nakonec i dobu. Ta přála tomu, že se vznikem profesionálního folklórního rozhlasového tělesa, jakým byl Brněnský orchestr lidových nástrojů, zaznamenával projev a růst Dušana Holého iniciátor CD Jaromír Nečas.

Název alba je přesný. Dušan Holý zpívá i přes ušlechtilý velkokapacitní zvuk BROLNu s citem a chutí, jako na strážnickém pódiu se syrovým projevem Kubíkovy muziky, kde mu to svědčí nejvíc. Nejstarší nahrávky jsou snímky dvacetiletého Dušana Holého z roku 1953, kdy se před BROLNem střídali Alois Fiala a Jaromír Dadák či kdy ho doprovázel na cimbál otec zakladatel BROLNu Jaromír Jurášek. Poslední snímek je z roku 1989. Na melodii horňácké písně z Nové Lhoty napsal Dušanův otec Martin furiantskou píseň o vypořádání s tímto světem. My si doma často s dětmi zpíváme jednu její sloku lidové teologie doslova geniální:

Smiluj sa, pane, nad mojú dušú,
jak sa smilovál kocúr nad myšú.

Ze zpěváků se na albu objeví Božena Šebetovská z Podluží, Martin Holý, Luboš Holý a druhý bratranec Dušana Holého Martin Hrbáč. Před BROLNem se střídají jako primáši taková jména jako Bohdan Warchal, Bohumil Smejkal, Vítězslav Volavý, Jindřich Hovorka či cimbalista Vítězslav Jakubíček. Z rozhlasových archivů vytáhnul Jaromír Nečas i Brněnskou cimbálovou muziku vedenou Antonínem Jančíkem, kde se scházel výkvět horňáckých studentů v Brně. Objeví se i Brněnští gajdoši s nestorem moravských primášů Vladimírem Melounem.

Nad tím se klene tenor Dušana Holého, zpěváka - zpěvce, který ví, o čem zpívá. Od mladistvé divokosti a pořádného horního "grífu" umí zapojit velké srdce a v sedmdesáti letech i moudrost a vybraný vkus, aby nás zasáhnul.

BŘETISLAV RYCHLÍK