Číslo 46/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se skladatelkou.
Sylvií Bodorovou.


 

 S y l v i e  B o d o r o v á

Sylvie Bodorová: Být v muzikantské čítance

Životopisná data a fakta o rozsáhlé a žánrově bohaté tvorbě hudební skladatelky Sylvie Bodorové snadno najdeme v encyklopedii či na internetu; o síle a působivosti jejích skladeb, o jejich citové vřelosti a vstřícnosti k publiku se však lze dovědět jen z poslechu. Pouze na koncertě či ze zvukového nosiče můžeme plně vnímat a ocenit hloubku a naléhavost témat i schopnost komunikace s posluchačem. Ať nasloucháme jejím oratoriím, písním, orchestrálním či komorním skladbám, jde o závažné sdělení a zážitek krásy. Skladatelka umí vést hudební dialog, na který se nezapomíná..

.rozhovor >>  Básník nejmilovanější...
  
Zpěvník Jana Buriana
 
  
Bezcitnost světem vládne
  Dívejte se
 
  Kapitál nezná hranice
  
Navštivte