Číslo 46/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se skladatelkou.
Sylvií Bodorovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

Bezcitnost světem vládne

Polského režiséra Krzysztofa Kieślowského proslavil v osmdesátých letech televizní seriál Dekalog – ve stopách biblického desatera zjišťoval, že také v dnešním světě má dodržování dávných přikázání svůj smysl a význam, že jejich porušení bývá osudné. Úspěch i uznání dosáhly takového stupně, že režisér mohl dvě epizody rozšířit do celovečerního rozměru. Tak vznikly Krátký film o lásce (ČT2, 11. listopadu, 22.05), který mapoval strach lásku dávat i přijímat, a Krátký film o zabíjení (ČT2, 15. listopadu, 21.55).

Krátký film o zabíjení neztratil svou aktuálnost ani po čtvrtstoletí

Zejména Krátký film o zabíjení neztratil svou aktuálnost ani po čtvrtstoletí. Připomíná, že odedávna vyvstává nejen před křesťany mravní příkaz „nezabiješ“. A od nepaměti se vynořuje jiný problém – jak porušení tohoto příkazu postihovat. Stanoviska se mohou různit, od odpuštění po uplatnění pomstychtivé zásady oko za oko. Jenže něco jiného je pouhé uvažování o trestu a něco jiného jeho uskutečnění, předváděné do nejmenších podrobností. Kieślowski nezkoumá oprávněnost nejvyššího trestu, nastoluje dotaz v širším pojetí: Co pak? Co se tím vyřeší? I když bude zločinec popraven, jeho čin již nikdo nenapraví ani neodčiní.
Režisér diváka vtahuje do vyprávění, seč mu síly stačí. Potřebuje, aby ani divák nezůstal lhostejný a nezúčastněný, aby také musel zaujmout stanovisko. Přihlížíme dvěma osudovým zlomům v lidských osudech. Režisér s až mrazivou nezúčastněností líčí, jak bezcitný mladík (Miroslav Baka) surově ubije taxikáře (Jan Tesarz) a jak je později sám popraven. Kieślowského zajímá zbytečně unikající lidský život. Tomu odpovídá i herecký přístup. Zcela chybí jakékoli motivické podloží, proto si žádná z postav nezaslouží naši shovívavost, proto ani oběť, poživačný, nepříjemný chlap, nevzbuzuje jakýkoli soucit. Kieślowski nezastírá pesimistický náhled, vylíčené události tu mimo jiné vystupují jako produkt společenského i mravního rozvratu. Ne náhodou veškeré dění připomíná roztočený vír, z něhož není úniku. Bezútěšné prostředí plodí jedině bezútěšnost v lidském nitru, jedna vina plodí další viny.
Krátký film o zabíjení není příjemné dílo. Zejména ve scénách vraždy a poté popravy dosahuje až mrazivě dokumentárního vhledu. Ale osloví jako málokteré jiné.

Jan Jaroš, filmový publicista  Básník nejmilovanější...
  
Zpěvník Jana Buriana
 
  
Bezcitnost světem vládne
  Dívejte se
 
  Kapitál nezná hranice
  
Navštivte