Číslo 46/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se skladatelkou.
Sylvií Bodorovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

S detektorem na Rubín

Archeologové a detektoráři. Dvě skupiny milovníků historie, které si dlouho nemohly přijít na jméno. V poslední době však postupně zjišťují, že památkám ukrytým v zemi daleko víc prospěje, když budou raději spolupracovat než válčit. Jak jejich spolupráce vypadá, o tom jste mohli slyšet v seriálu Detektory v archeologii populárně-vědeckého magazínu Leonardo, vysílaného na stanici Český rozhlas Plus.

Detektorový průzkum hradiště Rubín

Z čerstvě oholeného kopce nedaleko od Podbořan se co chvíli ozve táhlý pípavý zvuk. Nezúčastněného posluchače možná nepříjemně zatahá za uši. Majitel přístroje, který ho vydává, však s napětím naslouchá každému tónu. Detektor mu svým specifickým jazykem sděluje, jaké kovové předměty se skrývají pod zemí. Je to železo? Nebo snad zlato? Stačí jen párkrát pípnout a člověk už bere do ruky rýč, aby se prokopal k pokladu. Co na tom, že většinou naráží na rezavý hřebík, víčko od piva nebo obal z taveného sýra? Pár zajímavých nálezů za spoustu zbytečné námahy stojí.

Že by bájný Wogastisburg?

Přibližně desítka postav v maskáčích systematicky pročesává nedávno vysekanou plochu. Už brzy tu povede cyklostezka a těžké stroje zbavily zarostlý vrcholek kopce zvaného Rubín letitého porostu. Husté větve křovin tak nebrání průzkumu – ať už legálnímu, či nelegálnímu. Je potřeba jednat rychle. Skupina detektorářů tu není sama. Doprovází archeology, kteří by stametrový úsek prohledávali klasickým způsobem řadu dní. Několika detektorům stačí na práci pár hodin. „Hlavní cíl je zbavit to tady kovů, aby se ta příležitost už nikomu nenaskytla,“ vysvětluje archeolog Jan Mařík.
Vrch Rubín se může pochlubit bohatou historií. Kdysi zde stávalo pravěké i středověké hradiště. Čemu přesně sloužilo, však nevíme. Mohlo jít o správní centrum okolního kraje. Ale také o místo, kam se lidé stahovali v době nebezpečí. Dokonce je někdy spojován s pevností Wogastisburg, kde se měl franský kupec a kmenový vůdce Sámo v 7. století našeho letopočtu úspěšně bránit Dagobertovým vojskům. Lokalit, které bývají takto označeny, je ale v Evropě více. Že by se ale právě při dnešním průzkumu podařilo zjistit o Wogastisburgu něco bližšího, archeologové téměř vylučují. Proč, vysvětluje Martin Volf z Ústavu archeologické památkové péče severozápadních Čech v Mostě: „To jsou věci, které archeologický výzkum spíš nezjistí. Nás zajímají konkrétní otázky: jak byl Rubín opevněn, jak vypadalo jeho zázemí. Napojení na historické události bude vždycky problematické a nikdy se nám asi nepodaří zjistit stoprocentní pravdu, historickou realitu. To neumíme, bohužel.“

Marek Mlejnský s detektorem a archeolog Jan MaříkHradiště Rubín je dnes kulturní památkou, ale pozornost amatérských archeologů budilo už od 19. století. A nezůstalo jen u vědeckých důvodů. Místní černá hlína se dokonce těžila. Obsahovala totiž lidské kosti z někdejšího pohřebiště a půda s kostmi se používala jako hnojivo. Dnešní archeologové tak musí počítat se skutečností, že hradiště bylo v minulosti důkladně překopáno. Najít něco skutečně cenného by bylo především záležitostí náhody.
„Pro nás nyní zůstává otázkou spíš zázemí hradiště, na samotném hradišti už velké objevy neočekáváme,“ vysvětluje Martin Volf. Ani detektoráři nejsou optimističtější. „Hledáme to, co kdysi někdo ztratil a nestálo mu za to to sebrat,“ konstatuje Jindřich Krejčí. Po několika hodinách víme, že se tušení naplnilo. Žádný významný nález na detektoráře ani archeology nečekal. Výzkum přinesl takové kousky jako kování z boty či část podkovy. Za pozornost stálo alespoň několik kovových hrotů ze šípů. Na jejich základě se však o obléhání místa, snad dokonce v Sámově době, rozhodně hovořit nedá. Taková šipka měla po staletí ustálený tvar a fakt, že se někde najde, nemusí zdaleka znamenat jen proběhlou bitvu. Mohlo ji sem donést například zvíře zraněné při lovu.

Jako chytání ryb

Větší úspěchy slaví detektoráři tam, kde by laik podstatnější nález nejspíš nečekal. Například na polích. Půda je zde často přeorávaná a to, co se v ní skrývá, se tak dostává na povrch. V místech, kde dnes roste pšenice, kdysi mohlo být bohaté pravěké či středověké osídlení, a detektor tak odhalí množství pracovních nástrojů, ale také šperků či mincí. Na Rubínu prozradilo pípání minci jedinou. Desetník z roku 1978. Archeologové ani detektoráři však zklamaní nejsou. Výzkum hradiště Rubín svůj účel splnil. I kdyby se na něj někdo z nelegálních hledačů vypravil, není co vyrabovat. „Lovci pokladů“ jsou ostatně zvyklí, že úspěch přichází jen jednou za čas. I tak ke svému koníčku přistupují s láskou.
„Je to jako chytání ryb, prostě relax,“ vysvětluje jeden z nich, Richard Voigts. Sám se může pochlubit řadou zajímavých nálezů: „Měl jsem detektor tři neděle a našel jsem laténskou bronzovou sekyrku. Ta je v Národním muzeu. Po třech letech jsem našel měděné náramky únětické kultury popelnicových polí. Jsou z doby asi 4000 let před naším letopočtem, takže starší než Tutanchamon. S doktorem Maříkem jsme byli na Libici a odtamtud mám úžasné nálezy. Denár přemyslovského knížete Spytihněva, nejkrásnější denár, který se tam našel.“
Své nálezy učinil Richard Voigts pod dohledem archeologa. Kdyby hledal sám, postavil by se totiž mimo památkový zákon, i když v něm o detektorech není ani zmínka. Tento paradox vysvětluje Jan Mařík, zástupce ředitele Archeologického ústavu pro legislativu a památkovou péči: „Zákon, který se týká ochrany archeologického dědictví, tedy památkový zákon, byl přijat v roce 1987 a na detektory kovů nepamatoval. Ale z obecného ustanovení vyplývá, že vyhledávání archeologických nálezů je samo o sobě archeologickým výzkumem. A to může provádět jen ten, kdo má k tomu odpovídající vzdělání, vybavení, zázemí. Do archeologického výzkumu se zkrátka nemůže pouštět každý, protože může způsobit nevratné škody.“

Kličkování mezi zákony

Česká legislativa tak všechny detektoráře, ať už poctivé, či nepoctivé, skutečně staví mimo zákon. Pokud odhlédneme od faktu, že mohou při neodborném vyzvedávání archeologický předmět zničit, aniž by navíc mysleli na příslušnou dokumentaci jeho uložení, ze zákona na něj ani nemají právo. Movité archeologické nálezy jsou totiž vlastnictvím kraje, v němž byly nalezeny, případně státu. Richard Voigts však patří k občanskému sdružení Archeo LP 2010. Založila ho skupina detektorářů právě proto, aby nemusela zákon porušovat, jak vysvětluje tajemník sdružení Marek Mlejnský: „V roce 2009 jsme se na jedné konferenci setkali s archeologem panem Kunou a on nám poradil, abychom naši činnost právně zlegalizovali. Tímto způsobem se pak dají dělat takové akce, jako jsou povrchové sběry, protože je to zaštítěné činností občanského sdružení.“

Rubín vydal pouze šipku ze šípu...

Pokud se tito nadšenci vypraví do terénu, mají s sebou archeologa, který jejich nálezy odborně určí. Případně si sami archeologové zvou detektoráře, když potřebují pomoci s plošným výzkumem. Má to však háček. Nedá se předpokládat, že by archeologové mohli být u všech detektorových aktivit. Vždyť odborníků je necelých sedm set, hledačů odhadem na dvacet pět tisíc. Někteří archeologové proto navrhují ještě další řešení. Chtějí, aby majitelé detektorů museli projít určitým školením, kde by se naučili základům rozpoznávání a šetrného vyzvedávání archeologických předmětů. Propagátorem této myšlenky je například Jan Mařík: „Tohle jsou věci, které se dají shrnout do několika kurzů, v nichž detektoráři získají jakýsi ‚řidičský průkaz‘ na detektor. Dnes už to v některých zemích funguje.“
Ministerstvo kultury je však jiného názoru. I když se chystá nový památkový zákon, detektorářům v něm víc práv poskytnout nechce. „Detektory kovů nelze bohužel zúžit pouze na oblast vyhledávání archeologických nálezů. To za prvé. A za druhé, samotný průkaz nevyřeší nedodržování právních předpisů. Kdyby tomu tak bylo, nemáme problémy s tím, že někdo nedodržuje rychlost nebo že sedá za volant opilý,“ vysvětluje ředitel Památkové inspekce Martin Zídek. Současně však ministerstvo nebrání archeologům, aby své prověřené detektoráře školili sami, což už se ostatně děje. Takovým školení prošel i Richard Voigts: „Máme od Archeologického ústavu, doktora Maříka a doktora Kuny školení o povrchovém sběru. Dokonce na to máme potvrzení. Víme, jak se chovat, jak zaměřit souřadnice.“

Odměna za poctivost

V souvislosti s legislativou bychom neměli zapomenout ještě na jednu okolnost, a sice na odměnu, na niž má nálezce nárok, i když oficiálně nesmí být nález učiněn za použití detektoru. Přiznejme si ale, že pravděpodobnost objevení depotu stříbrných mincí bez detektoru je velmi nízká.
Má to však ještě další háčky, jak vysvětluje Jan Mařík. „Zákonná odměna se týká těch nálezů, které nebyly učiněny v průběhu archeologického výzkumu. Takže pokud najde některý z hledačů opravdu významný zajímavý nález, například stříbrný denár, v průběhu řádného archeologického výzkumu, který probíhá v součinnosti s archeologem, většinou se mu dostane nějaké odměny. Ale není to standardní zákonná odměna, protože ta se v takovém případě vyplatit nedá.“
Co tedy legislativa detektorářům povoluje? Pokud jdou bez archeologa, detektor sice zapnutý mít mohou, ale jestliže jim pípání ohlásí nález, neměli by se ho snažit vykopat. A kdyby i přes tyto všechny nástrahy zákona skutečně něco cenného našli? „Nezáleží na tom, jak hodnotný nález je. Neexistuje přesně daná hranice, od které by se vyplácela odměna. Ta se vyplácí z takzvané kulturněhistorické hodnoty předmětu, kterou určí odhadce, a nálezce by měl dostat deset procent.“ V praxi to znamená, že kupříkladu odměna za nalezený depot stříbrných mincí se může pohybovat v desetitisících, ale i statisících korun.
Takový nález se však poštěstí málokomu. Poctiví detektoráři se tak musí většinou spokojit s dobrým pocitem, že jejich nálezy rozšíří sbírky muzeí a přispějí k historickému poznání naší země.

Naďa Reviláková, redaktorka ČRo

Snímky Tamara Urválková  Básník nejmilovanější...
  
Zpěvník Jana Buriana
 
  
Bezcitnost světem vládne
  Dívejte se
 
  Kapitál nezná hranice
  
Navštivte