Číslo 46/ 2013.

V TOMTO ČÍSLE:.
.Rozhovor se skladatelkou.
Sylvií Bodorovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Na titulní straně skladatelka Sylvie Bodorová.
Foto Martin Pekárek

4
Český rozhlas komentuje

Tomáš Bernhardt: Jo, byla to zajímavá doba
5
Zkraje týdne
Alena Wagnerová: Na břehu mořském
Média a společnost
Zbyněk Vybíral: Předvolební hrátky s čerty
6
Aktuálně z Vinohradské
Dvojka, to je partnerství. Rozhovor se (staro)novým šéfredaktorem Dvojky Českého rozhlasu Miroslavem Dittrichem
7
Tvář za mikrofonem
Věra Říhová
8
Rozhlasové téma týdne
17. listopad aneb Paralelní světy. Přelomové chvíle roku 1989 v dokumentu Miloše Doležala
9 – 11
Nalaďte si
Neobyčejný příběh vily Čerych. Jeden dům a jeho genius loci i unikátní křižovatka 20. století, jak je s mikrofonem navštívila Daniela Brůhová
12 – 14
Rozhovor
Být v muzikantské čítance. Interview Agáty Pilátové s hudební skladatelkou Sylvií Bodorovou
15
Dobrodružství poznávání
Hydronaut pod tlakem. Experimentální podvodní pracoviště v článku Viléma Faltýnka
16 – 17
Téma
S detektory na Rubín. Naďa Reviláková o tom, jak hledat poklady a neničit přitom archeologická naleziště
18 – 20
Kultura
Kniha pro nerudy i knihomily. Román Robina Sloana Nonstop knihkupectví pana Penumbry recenzuje Pavel Kotrla
21
Rozhlasová dílna
Políček rozhlasu – z lásky. Přemysl Rut pro vltavské Psáno kurzívou pohledem Přemysla Hniličky
22
Po Česku
Kde hledat zámek Fryštát. Sídlo těšínských knížat v seriálu Václava Žmolíka
23
Toulky českou minulostí
Výročí týdne: Alois Hába
24
Rozmlouvání o češtině
Manažer v menažérii bez menáže. Původ a výslovnost často používaných slov cizího původu osvětluje Jaroslava Hlavsová
25
Návraty po zvukových stopách
Neposednost ducha. „Volnomyšlenkářský“ Miroslav Horníček v pořadu Lidé – život – doba v roce 1966
26
Zápisník zahraničních zpravodajů
Egyptská svatba – tradice i módní výstřelky. Reportér Štěpán Macháček na muslimské svatbě v Káhiře
27
TV tip týdne
Bezcitnost světem vládne. Jan Jaroš o snímcích Krzysztofa Kieślowského Krátký film o lásce a Krátký film o zabíjení, které uvede Česká televize
28 – 41
Program televize

42
Křížovka
44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 23, číslo 46. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Milan Šefl, Šárka Vieweghová, Hana Dvořáková, grafici Roman Řepa, Pavlína Pitrová, jazyková redaktorka Alena Sojková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne zajišťuje Produkce BB Partner s. r. o.
Adresa redakce:
Olšanská 5, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 302, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost A.L.L. Production s. r. o. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky vyřizuje A.L.L. Production s. r. o.  ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vychází 5. 11. 2013. Cena 30 Kč, pro předplatitele 27 Kč. Zásilkový obchod Radioservisu: objednávky 222 713 037, 724 819 319, e-mail: eshop@rozhlas.cz, vyřizuje Alice Amirzaiová.  Básník nejmilovanější...
  
Zpěvník Jana Buriana
 
  
Bezcitnost světem vládne
  Dívejte se
 
  Kapitál nezná hranice
  
Navštivte