Na titulní straně režisér,
výtvarník a animátor Jiří Barta
.
Foto Jarka Šnajberková

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne

Alena Wagnerová: Nový Prostor – jiný prostor
Zamyšlení nad médii Vladimír Karfík: Škoda slov
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem
Artur Kubica
8
Výročí týdne
Václav Neumann
Fejeton Ivan Kraus: Encyklopedie
9
Rozhlasové téma týdne
Nemrtvý, nebo stále živý? Jiří Hubička k dramatizaci románu Brama Stokera Dracula
10 – 11
Nalaďte si
Leť, můj koni. Překladatelka a básnířka Jana Štroblová představuje rozhlasový pořad z tvorby Mariny Cvetajevové
12 – 14
Rozhovor
Mezi Trnkou a Lynchem. Interview Agáty Pilátové s Jiřím Bartou
15
Dobrodružství poznávání
Embrya na solární pohon. O zajímavém obojživelníku v rubrice Českého rozhlasu Leonardo
16 – 17
Téma
Ono se řekne reportáž. Tomáš Černý o strastech a radostech rozhlasového reportéra
18 – 20
Kultura
Knížky pro děti – knížky pro zábavu. Nejen o nakladatelství Meander s Ivou Pecháčkovou
21
Rozhlasová dílna
O řeholi zvané herectví. Ivan Němec recenzuje hru Arnošta Goldflama Dámská šatna
22
Po Česku
Na hradě českých králů. Zvíkov v seriálu Václava Žmolíka
23
Toulky českou minulostí
Franzi, co miloval zvuk polnice. O dětství Františka Josefa v seriálu Josefa Veselého
Rádio a lidé Walzertraum ze Sydney. Seriál Mirka Fialy
25
Domácí lékař
Roztroušená skleróza
Zahrádkářův rok Když hruška žuchne na zem
26
Novinky Radioservisu
Někdy stačí být slušný. A mít odvahu. Přemysl Hnilička o nahrávce rozhlasové dramatizace románu Arthura Haileyho Let do nebezpečí
27
TV tip týdne
Kde končí veselý život studentský? Jan Jaroš o filmu Tomáše Vorla Gympl
28 – 41
Program televize
42
Křížovka

44
Vysílače, kmitočty
45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 20, číslo 35. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Milan Šefl, Šárka Vieweghová, Hana Dvořáková, grafici Petra Míková, Kateřina Pachtová, jazyková redaktorka Alena Sojková, inzerce Monika Menčíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Olšanská 3, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 272 096 302, 272 096 314 (fax), marketing 272 096 303, odbyt 272 096 304 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 23. 8. 2010.  Rigoletto v High Definiton        
  Jak to slyší Jiří Vejvoda
 
  Jazzová esa...        

  Navštivte        
 
  Nemrtvý, nebo stále živý?      
  Téma