Než se pustil do práce na Drákulovi, pátral Bram Stoker v mytologiích řady národů po motivech spjatých s vampyrismemNemrtvý, nebo stále živý?

Když v roce 1897 vydal do té doby poměrně neznámý autor několika povídek, jednoho románu, novinových článků a divadelních kritik Bram Stoker svůj román Dracula, nikdo netušil, že vytvořil jedno ze stěžejních děl světové hororové literatury.
Díky četným reedicím, překladům do řady jazyků, ale především zásluhou mnoha filmových a divadelních adaptací se příběh krvelačného a nemrtvého hraběte žijícího na tajemném hradě v Transylvánii stal skutečně nesmrtelným dílem, ke kterému se – ať už se zalíbením v jeho přízračné hrůzostrašnosti, či jen s lehkým úsměvem nad jeho naivitou – vracejí další a další generace čtenářů, diváků a posluchačů. Ti poslední dostanou od soboty 4. září příležitost vyslechnout si příběh nejznámějšího upíra v podobě třídílné rozhlasové hry, kterou napsala Jitka Škápíková a již uvede stanice Praha.

Do osmi let na lůžku

V rozhlasové dramatizaci se role Drákuly excelentně ujal předčasně zesnulý Vladimír Dlouhý V souvislosti s návratem k románu o Drákulovi je na místě připomenout něco z životopisných dat jeho autora. Většina statí, jež připomínají Stokerův život, zmiňuje neblahou okolnost, která provázela jeho dětství: do svých osmi let (narodil se v Dublinu v roce 1847) byl stižen jakousi záhadnou nemocí, která ho držela neustále na lůžku. Jeho matka mu v té době prý vyprávěla spoustu dávných a tajuplných keltských mýtů a legend. Ponurost těchto příběhů se pak promítla do tvorby tohoto irského spisovatele, zejména do atmosféry, kterou je prodchnut příběh o Drákulovi. Lékaři považovali pozdější náhlé uzdravení malého Abrahama (Brama) za zázrak. Faktem je, že poté začal žít normálním životem, a dokonce se stal atletem a fotbalovou hvězdou na Dublinské univerzitě, kde studoval historii, filozofii a fyziku. Stal se později prezidentem tamní filozofické společnosti a auditorem společnosti historické.

Transylvánie jak z mayovky

Od mládí toužil stát se spisovatelem, ale přesto přijal místo úředníka. S touto životní dráhou byl ovšem brzy nespokojen, a proto se vydal za kariérou novináře. Působil především jako divadelní kritik. Poté, kdy se v roce 1878 oženil s Florencí Balcomovou, která byla do té doby přítelkyní Oscara Wildea, odstěhoval se do Londýna, kde začal na doporučení svého přítele, herce Henryho Irvinga, pracovat jako herecký manažer v Vlad III. Dracula se proslavil v bojích s Turky, které pro výstrahu popravoval napichováním na ostrý kůlLondon's Lyceum Theatre. Působil zde následujících sedmadvacet let.
Předtím, nežli se pustil do práce na románu o Drákulovi, strávil Stoker několik let studiem různých podob evropského folkloru; pátral v mytologiích řady národů po motivech spjatých s vampyrismem. Podstatnou část svého příběhu se pak rozhodl zasadit do tehdy velmi odlehlého kouta východní Evropy, do severovýchodního Rumunska. Dlužno podotknout, že sám tato místa nikdy nenavštívil.

Zrod legendy

Třebaže Stoker dal svému příběhu klasicky přízračné romantické kulisy, jimž vévodí šerosvit tajemného hradu v Karpatech, přestože ve svém vyprávění zúročil všechny známé rekvizity upírských legend (včetně detailně popsaných prostředků, jimiž se lze upírovi bránit) a jeho román se tak stal postupem doby sám o sobě legendou, je obecně známo, že jádro vyprávění o Drakulovi má reálný základ. Předobrazem přízračného hraběte žijícího v opuštěném koutě rumunské Transylvánie byla historická postava Vlada III., knížete Draculy, vojvody valašského. Žil v letech 1431 až 1476 a měl zvláštní zálibu – zajaté Turky nechával popravovat narážením na kůl.
Román Drákula je ovšem zcela fiktivní, obsahuje kromě roviny hororových scén také linii milostných příběhů a podobně jako všechny pohádky je založen na souboji dobra se zlem, přičemž – to jistě můžeme prozradit, aniž bychom tím ubírali příběhu na poutavosti – láska a dobro zvítězí nad zlem a nenávistí. Jak už to tak – aspoň v pohádkách – bývá.

Stokerův román je nesmrtelný také díky mnoha filmovým verzím. Gary Oldman si valašského knížete zahrál v Coppolově adaptaci z roku 1992Divadlo i rozhlas

Fakt, že Stokerův příběh o „nemrtvém“ upírovi je v pravém slova smyslu nesmrtelný, dokládá prozatím poslední divadelní premiéra, v níž byl příběh o Drákulovi uveden v polovině června tohoto roku v Mahenově divadle v Brně. Autoři této verze Drákuly – jak vysvětlují – usilovali o vystižení „zvláštní oscilace příběhu mezi pokleslostí, laciností, morbidností a heroickým zápasem všudypřítomného zla, jenž probíhá neustále, zápasem, který zdánlivě nemohou lidé nikdy vyhrát“.
Jitka Škápíková, autorka rozhlasové dramatizace příběhu o Drákulovi, velmi zdařile využila základní princip Stokerova vyprávění, které je psáno v podobě dopisů, deníkových záznamů, telegramů a novinových zpráv. Zcela jiný rytmus a odlišné vnímání času v rozhlasové hře přiměly autorku rozhlasové verze koncentrovat příběh na nejdramatičtější sekvence. Tím Stokerovu předlohu zbavila jisté rozvleklosti, kterou román na dnešního čtenáře přece jen působí, a účinně tak budovat vzrůstající napětí.

Režisér Petr Mančal realizoval předlohu s přesným vystižením oné křehké hranice, která umožňuje vnímat Drákulu jednak jako příběh plný rekvizit budících hrůzu, současně však jako poněkud drastickou pohádku, kterou přijímáme s lehkým úsměvem.

Jiří Hubička, dramaturg  Rigoletto v High Definiton        
  Jak to slyší Jiří Vejvoda
 
  Jazzová esa...        

  Navštivte        
 
  Nemrtvý, nebo stále živý?      
  Téma