Číslo 36 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s herečkou.
Marií Málkovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 Na titulní straně herečka Marie Málková.
Foto David Novotný

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne
Leo Pavlát: Když právo umírá
Zamyšlení nad rozhlasem
Rudolf Matys: Nálady, dojmy a upomínky
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem

Stáňa Dufková – Opravdická opravdovost
8
Výročí týdne
Ludvík XIV.
Fejeton Ivan Kraus: Překlad
9
Rozhlasové téma týdne
Za Janáčkem do světa. Petr Veber o rozhlasovém pořadu k 80. výročí narození slavného hudebního skladatele
10 – 11
Nalaďte si
Ve jménu ohrožené svobody. Petr Turek o četbě na pokračování z memoárů Josefa Václava Friče
12 – 14
Rozhovor
Nejdůležitější je fantazie a radost ze hry. Interview Bronislava Pražana s herečkou Marií Málkovou
15
Dobrodružství poznávání
Michaela Grimmová a Robert Tamchyna o Rozhlasové akademii celoživotního vzdělávání
16 – 17
Téma
Audiobooks aneb Knížky do ucha. O fenoménu „zvukových knih“ v článku Andrey Soškové
18 – 19
Kultura
Převaha reprezentace nad prezentací. Petr Pavlovský recenzuje publikaci 99 významných uměleckých osobností rozhlasu
20
Po Česku
Na zámku plném železničních modelů. Do Trmic u Ústí nad Labem v rubrice Václava Žmolíka
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Chattanooga Choo Choo. Reportáž Víta Pohanky
22
Hudební proudy na Vltavě

23
Toulky českou minulostí
Fabrika Hanka & spol. v rubrice Josefa Veselého
Rádio a lidé Hermann Schwer aneb Vše pro firmu. Seriál Mirka Fialy
24
Hrátky s logikou, sudoku
26
Dívejte se

27 – 41
Program televize
42
Křížovka
43
Digitální svět
Filip Rožánek: Pásková nostalgie
Domácí lékař Jiří Pešina: Kopřivou proti únavě
Zahrádkářův rok Stanislav Peleška: Přezimující zeleniny
44
Vysílače, kmitočty

45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 18, číslo 36. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Monika Černíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 25. 8. 2008.


  Jak to vidí Ivan Kraus                    Rom‘n‘roll a etno jednonohých                   Audiobooks aneb Knížky do ucha