Číslo 36 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s herečkou.
Marií Málkovou.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Marie Málková, herečka

Hodinu a půl nesejdete z jeviště a za tu dobu představíte životní příběh osamělé Rarau, zestárlé athénské herečky epizodních rolí a načrtnete charaktery zhruba dvaceti postav, které v jejím příběhu hrály rozhodující roli. Co vás přimělo tak náročný úkol přijmout?

Ale ono to zas tak náročné není. Zvládnout více poloh a barev je otázka techniky a ekonomické výstavby celé inscenace. Nejdůležitější je fantazie a radost ze hry – ta si žádné problémy nepřipouští, překážky ji provokují, podněcují. Mnohoznačnost Rarau a její lidský typ mě lákaly, nikdy jsem takový nehrála.

Těžiště osudu neúspěšné herečky Rarau spočívá v traumatech jejího dětství, poznamenaného II. světovou válkou. Vám byly čtyři, když válka skončila. Uvázlo vám z ní něco v paměti tak, aby vám to pomohlo při vašem „převtělování“ do Rarau?

Marie Málková v Carriérově Terase, režírované v Divadle Na zábradlí Jiřím Pokorným. Za roli Madelaine získala v roce 2001 Cenu Alfréda RadokaJí bylo za války už jedenáct, vše kolem sebe nutně vnímala ostřeji, bohatěji. Poměry a útrapy za okupace Řecka byly s těmi českými nesrovnatelné. Ale i já jsem se narodila v malém městě – Vysokém Mýtě. Bydleli jsme v Pivovarské ulici, ta končila až v polích. Místo protější strany domů se před našimi okny prostírala velká louka a na ní cvičili němečtí vojáci. Prý jsem se občas postavila do okna a pokřikovala na ně „vojáci utitaj“ – naši mi pak honem zacpávali pusu. Taky se mi vybavuje, jak při náletu spěcháme do krytu ve sklepě a maminka tam opatrně snáší hrnek sádla.

Vzpomínáte si na to, kdy vás poprvé okouzlilo divadlo a vy jste dostala impuls, který vás nakonec přivedl až k vašemu povolání?

První „divadlo“, které si pamatuji, je také z těch let. Jednoho květnového večera v pětačtyřicátém se v Mýtě slavil konec války. Já jsem se s ostatními dětmi honila mezi davy lidí a náhle se ze šera vynořila osvětlená alegorická postava Bohyně Míru. Ta mě uchvátila tak, že jsem strnula a přestala si hrát. Stála jsem a cítila něco nevyslovitelného, povznášejícího, nedosažitelného, něco, co přesahuje realitu. To byl asi ten nejdůležitější okamžik.

Semínko divadelního zázraku bylo zaseto do vašeho vědomí. Ale aby vyrostlo, musel o ně někdo nějak pečovat. Kdo to byl a jak to činil?

Už před tím zážitkem s Bohyní Míru jsem prý zcela spontánně, bez nucení odříkávala o vánocích v kostele u jesliček básničky; později i při májových pobožnostech. Ve škole jsem hrála v dramatickém kroužku, četla a recitovala básně. Měla jsem štěstí na učitele, kteří se zajímali o divadlo a kulturu vůbec. I když mé tužby, čím bych chtěla být, se v různých obdobích měnily, nakonec jsem se přihlásila na DAMU.

Na rozdíl od Rarau jste herečkou úspěšnou a také jste měla možnost tento umělecký obor studovat. Jak vzpomínáte na léta, která jste strávila na pražské DAMU?

Vzpomínám na ně ráda a jen v tom nejlepším. Praha mě lákala od dětství. Návštěvy u dědečka a tety, kteří zde žili, i samostatné výlety do Prahy pro mě byly svátky a ty svátky přijetím na DAMU pokračovaly. Studium u profesora Miloše Nedbala nebylo vždycky jednoduché, ale rozhodně bylo zajímavé, dobrodružné a zábavné.

Bronislav Pražan

Foto David Novotný

Celý rozhovor najdete v tištěném vydání Týdeníku Rozhlas – na stáncích od 26. srpna.


  Jak to vidí Ivan Kraus                    Rom‘n‘roll a etno jednonohých                   Audiobooks aneb Knížky do ucha