Číslo 36 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s herečkou.
Marií Málkovou.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ošemetnost možností

Režisér David Ondříček dal několikrát reinterpretovanému příběhu nejen patřičný temporytmus, ale také atmosféru filmu noir„Každý člověk přichází na svět s vrozenou schopností prožít něco výjimečného. Ale pak je většinou nucen se pro něco rozhodovat. Má pocit, že dělá, co chce, ale nakonec stejně touží po něčem, co nemá…“ Jedna z prvních replik hry Roberta Musila Snílci, jejíž premiéru uvedlo v červnu Divadlo Komedie, napovídá, že autor ve své hře z roku 1920 předznamenává téma, které pak naplno a v různých variacích rozvinul ve slavném románu Muž bez vlastností – téma možnosti. Každým rozhodnutím, které učiníme, si zužujeme škálu možností, z nichž můžeme vybírat příště. Což se posléze může stát i jednou z příčin „krize středního věku“: člověk se ohlíží, kam a s kým dospěl, a znepokojeně si uvědomuje, že by vlastně chtěl být jinde a s jiným (či jinou). A tak vznikají partnerské víceúhelníky podobné jako ve Snílcích, kde puntičkářský úředník Josef miluje svou ženu Reginu, která ovšem zbožňuje nezakotveného Alana. Josef ji proto nechává sledovat očkem Staderem, jenž má Reginu rád už od dětství. Alan ale nemiluje Reginu, nýbrž její méně dostupnou setru Marii. A Marie, protože je už dlouho vdána za bezchybného Tomáše, není s to Alanovi odolat…

Proč režisér Dušan D. Pařízek po své vynikající dramatizaci Kafkova Procesu, jež se stala inscenací roku 2007, a neméně zdařilé Schwabově Nadváze přeložil a nastudoval tuto „schnitzleriádu“ si lze jen domýšlet. Jistě v tom hraje roli nejen to, že jeho nedávná dramatizace Musilovy prozaické prvotiny Zmatky chovance Törlesse zaznamenala mezinárodní úspěch, ale také jeho vlastní střední věk. Při hledání nových možností své divadelní cesty se naštěstí stále opírá jak o smysl pro nuance, tak o skvělou hereckou trupu. Vanda Hybnerová, Gabriela Míčová, Roman Zach, Martin Finger, Martin Pechlát – abych jmenoval alespoň ty nejlepší – dokázali pod jeho vedením udržet od svých postav odlehčující odstup a přitom je obdařit hloubkou i tajemstvím.

Zatímco Musilovy postavy se z tlaku determinujících vazeb snaží vyklouznout, Richard Hannay, hrdina příběhu 39 stupňů na scéně Dejvického divadla zakouší, jaké je to žít ve světě, ve kterém je vazba mezi činy a jejich následky oslabena a kde gentlemana může potkat doslova cokoli. Zvlášť když policie neuvěří jeho udání, plete si ho s agentem cizí mocnosti a on pak musí pronásledovat toho vražedného špiona sám a zároveň prchat před muži zákona. A to mu navíc stále křižuje cestu jedna krásná dívka, jež je pokaždé jinou ženou...

Za to, že táž žena je vždy jinou, neodpovídá ani autor původní románové předlohy John Buchan, ani Alfred Hitchcock, který ji zfilmoval, ale autor dramatické adaptace obou artefaktů Patrick Barlow, který čtyřiadvacet rolí rozdělil mezi pouhé čtyři herce. Režisér David Ondříček pak dal několikrát reinterpretovanému příběhu (přeložil jej David Dominik) nejen patřičný temporytmus, ale také atmosféru filmu noir. Ta je zároveň evokována i parodována – s pomocí světla, scény Martina Chocholouška, kostýmů Vladimíry Fomínové a hudby, na níž spolupracoval Matěj Kroupa. Několikastupňová významová konstrukce udržuje svou rovnováhu a napětí samozřejmě i díky hercům – především Jaroslavu Pleslovi v roli Richarda Hannayho a Simoně Babčákové coby Annabelle, Margaretě a Pamele. Repertoár Divadla v Dejvicích se rozšířil o další vybroušený a přitom divácky vděčný kus.

Bronislav Pražan

Foto Hynek Glos


  Jak to vidí Ivan Kraus                    Rom‘n‘roll a etno jednonohých                   Audiobooks aneb Knížky do ucha