Číslo 34 / 2008.

V TOMTO ČÍSLE:.
Rozhovor s operní pěvkyní.
Editou Gruberovou.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na titulní straně operní pěvkyně Edita Gruberová.
Foto archiv

4
Dopisy, názory, polemika
5
Zkraje týdne

Jaromír Štětina: Rozbíječi vitrín a ti ostatní
Zamyšlení nad rozhlasem Jan Halas: Otroctví v nás
6
Aktuálně z Vinohradské

7
Tvář za mikrofonem
Tomáš Lörincz
8
Výročí týdne
Coco Chanel
Fejeton Petr Koudelka: Kolem horké kaše
9
Rozhlasové téma týdne
Srpnový příběh rozhlasu. O mimořádném projektu ČRo 2 – Praha k výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa
10 – 11
Nalaďte si
Měli jsme v plameni stát. Lucie Szymanowská představuje rozhlasovou kompozici o 21. srpnu 1968 v myšlenkách, slovech a činech maďarských básníků
12 – 14
Rozhovor
Prima la musica, poi le parole. Interview Jitky Novotné se slovenskou operní pěvkyní Editou Gruberovou
15
Dobrodružství poznávání
Biologické hodiny a látková výměna v článku Jaroslava Petra
16 – 17
Téma
S fotoaparátem na tanky. Okupace Československa v roce 1968 na dosud nepublikovaných fotografiích
18 – 19
Kultura
O počátcích a podstatě rozhlasu. Petr Pavlovský o knize Milana Pokorného Báječní muži s mikrofonem
20
Po Česku
Václav Žmolík na hradě Lipnici
21
Zápisník zahraničních zpravodajů
Przemyśl – statečná metropole Haliče. Reportáž Martina Dorazína
22 Host do domu
Rozhovor Zuzany Vojtíškové s Radimem Linhartem, „pianistou s největším repertoárem“
23
Toulky českou minulostí
Spory o Rukopisy v rubrice Josefa Veselého
Rádio a lidé Vítězné tažení firmy Saba v seriálu Mirka Fialy
24
Hrátky s logikou, sudoku

26
Dívejte se

27 – 41
Program televize

42
Křížovka
43
Digitální svět
Rubrika Filipa Rožánka
Domácí lékař Problém jménem celulitida
Zahrádkářův rok Nová výsadba jahodníků
44
Vysílače, kmitočty

45 – 65
Program Českého rozhlasu
66
Co vysílají sousedé


TÝDENÍK ROZHLAS - programový a kulturní týdeník, ročník 18, číslo 34. Vydává Radioservis, a. s., vydavatelství Českého rozhlasu. Ředitelka Kateřina Konopásková, šéfredaktor Milan Pokorný, zástupce šéfredaktora René Kočík, redaktoři Bronislav Pražan, Milan Šefl, grafici Petra Míková, Jiří Novotný-Kuzma, jazyková redaktorka Šárka Vieweghová, inzerce Monika Černíková, odbyt Alena Dohnalová, sekretariát Klára Vodrážková. Nevyžádané rukopisy se nevracejí. © Přetiskování informací jen se svolením redakce. Redakce nemá možnost provést v časopisu změny, které nastanou po uzávěrce. Za věcnou správnost jednotlivých článků odpovídají autoři. Neoznačené fotografie jsou z redakčního archivu. Placenou inzerci redakčně upravuje zadavatel. Tiskne Rock Media Týnec nad Sázavou.

Adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3, telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, záznamník), odbyt 222 713 037 (záznamník). Rozšiřují společnosti PNS, a. s. Distribuci pro předplatitele provádí v zastoupení vydavatele společnost Mediaservis s. r. o., Zákaznické centrum, Moravské nám. 12D, 659 51 Brno. Příjem objednávek: tel. 541 233 232, fax 541 616 160, e-mail: zakaznickecentrum@mediaservis.cz; příjem reklamací: tel. 800 800 890. Smluvní vztah mezi vydavatelem a předplatitelem se řídí všeobecnými obchodními podmínkami pro předplatitele. Objednávky do zahraničí vyřizuje Mediaservis s. r. o., Sazečská 12, 225 62 Praha 10, tel. +420 271 199 250. ShowView © 1998 Gemstar Development Corp. Všechna práva vyhrazena. E-mail: tydenik.rozhlas@rozhlas.cz, casopis.rozhlas@rozhlas.cz, jmeno.prijmeni@rozhlas.cz. Internet: www.tydenikrozhlas.cz. Toto číslo vyšlo 11. 8. 2008.


  Jak to vidí Petr Koudelka                                   Prokop? To platí…                                  S fotoaparátem na tanky