V   t o m t o  č í s l e :
Květa Fialová
Věra Nosková
Jan Halas

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 15 / 2007

 

  K v ě t a  F i a l o v á

Dobra je kolem nás hodně, ale je potichu

„Její optimismus je neprůstřelný,“ vyprávěl o ní kolega z divadla. „Představte si, že těsně před operací klidně řekla lékaři: když se to povede, uvidím vás, a když ne, uvidím tatínka... Ona se vůbec nebála!“ O paní Květě Fialové se vyprávějí hotové legendy a jednu mám také po ruce. Tento rozhovor vznikal po lehké chřipce herečky a paní Květa mi svěřila, jak o svou virózu láskyplně pečovala, protože tato „návštěvnice“ jí přinesla důležitý vzkaz: je čas trochu zvolnit tempo a vyčistit tělo... Jen těch bacilů, které pračka zneškodnila, jí prý bylo trochu líto. Takové nazírání na nemoc (a nejen na nemoc) je v našem světě neobvyklé, u paní Květy Fialové je však na místě. Buddhismus, který vyznává, přináší totiž člověku svobodu v tom smyslu, že na ničem nelpí... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0