Návrat na titulní stránku

číslo 15 / 2007

Dívejte se


Jak se zhroutilo natáčení dona Quijota

Nový pohled na dona Quijota nikdy nevznikl - v popředí Terry GilliamDlouho chystaný projekt „monty-pythonovského“ Terryho Gilliama - volná variace na slavný Cervantesův román pod názvem The Man Who Killed Don Quijote - skončil fiaskem. Slibný rozjezd i trpký pád zachycuje v klasicky kronikářském pojetí dokument Ztracen v La Mancha (ve čtvrtek 12. 4. ve 21.45 ho uvede ČT 2), který měl původně mapovat vznik jednoho z nejdražších evropských filmů. Místo toho se stal záznamem série pohrom, které posléze vedly k zastavení výroby. Můžeme považovat za klad nebo naopak nedostatek (jak kdo uzná za vhodné), že jeho tvůrci Keith Fulton a Louis Pepe zcela rezignovali na jakoukoli osobitost, veškerou zajímavost zjednávají pouze vnější okolnosti. Popisované události jsou seřazeny v chronologické posloupnosti, na časové ose, která začíná několik měsíců před prvním natáčecím dnem.

Nejprve přihlížíme výběru vhodných exteriérů, Gilliamovy přípravné kresby ožívají, připomenuty jsou dřívější adaptace, zejména nikdy nedokončená Wellesova, která se tak stává jakýmsi osudovým předznamenáním Gilliamova projektu. Gilliam si na video zkouší některé záběry, diskutuje se spolupracovníky, obhlíží první stavby, zejména větrný mlýn, proti němuž bude don Quijote útočit. Dozvíme se, že režisér se nehodlá přesně držet textu knihy, že přidává další postavy, které mají vnášet významové posuny. Dona Quijota má hrát Jean Rochefort, jenž se dokonce kvůli tomu intenzivně učil anglicky, mladíka zachráněného z okovů otroctví představuje Johnny Depp, dále má vystoupit Vanessa Paradisová.

Od počátku však Gilliamův projekt pronásleduje smůla. Nejprve je výrazně omezen rozpočet, poté nenadálý liják poškodí drahou techniku (a navíc překazí Gilliamovi jeho tvůrčí plány, neboť dosud vyprahlé pláně zcela změní své zabarvení, takže dosud natočené záběry nelze použít). Nejvážnější ránu však filmu zasadí nenadálé Rochefortovy zdravotní potíže - herec je nakonec hospitalizován a štáb marně očekává jeho návrat.

Dokument zachycuje narůstající bezradnost, která štáb paralyzuje, scén, v nichž don Quijote nevystupuje, je omezené množství. Průběžně jsou vkládány ukázky právě natočených výjevů, které navždy zůstanou torzem. Vyprávění, které akcentuje tragikomickou bezmoc uznávaného umělce, končí chabou útěchou: Gilliam zvažuje možnost, že by zabavený scénář odkoupil a znovu začal shánět peníze. Zatím se tak nestalo...

JAN JAROŠ

Foto archiv