V   t o m t o  č í s l e :
Ivan Štraus
Leo Pavlát
Peter Lipa

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 13 / 2007

 

Ivan Štraus

Oddaný interpret generačních druhů

„Od šesti let jsem chtěl být kantorem, jen jsem nevěděl, co budu učit,“ říká přední český houslový virtuos, komorní hráč, pedagog a popularizátor hudby profesor Ivan Štraus. Však jsme se také sešli na jeho hlavním pracovišti - v posluchárně HAMU. Pedagogické poslání bere s velkou vážností a vykonává je s osobním nasazením; zná i povahové detaily svých studentů, má je rád, umí je charakterizovat s upřímným zaujetím. Kantorská nátura ho vede i k originálním koncertním projektům (třeba ke svým nedávným sedmdesátinám uspořádal koncert nazvaný S Ivanem Štrausem za hranice všedních dnů). Hudbu dokáže doprovázet zasvěceným a zároveň vtipným průvodním slovem. Z pedagogických pohnutek patrně vznikla i páteční rozhlasová Posluchárna na ČRo 3 - Vltava, v níž posluchačům vypravuje o význačných světových muzikantech... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Martina Bejstová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0