V   t o m t o  č í s l e :
Dagmar Steinová
Jiřina Šiklová
Petr Koudelka

V   n o v é m  č í s l e :

číslo 2 / 2007

 

Dagmar Steinová

V zemi, jejíž jazyk umíte, nejste cizinec

Dagmar Steinová se narodila 11. září 1922 ve Vídni. Studovala v Praze reálné gymnázium, studia však nedokončila. V březnu 1939 odešla do Velké Británie, kde žila pět let a mj. studovala přírodní vědy. V roce 1944 odjela do Moskvy jako korespondentka ČTK. Do Prahy se vrátila v roce 1946. Prošla několik zaměstnání, v letech 1952–1968 pracovala v redakci Státního nakladatelství krásné literatury, hudby a umění. Od roku 1970 je na volné noze. Překládá především z francouzského (mj. L. Aragon, A. Breton, J.-P. Sartre, R. Vailland, D. Vivant Denon) a anglického jazyka (Ch. Dickens, H. Fielding, J. Galsworthy, J. Johnston, D. Lodge), ale i z němčiny a ruštiny. Kromě beletrie se věnuje také odborným textům, zejména z oblastí medicíny a dějin umění. V roce 2007 vyjdou v nakladatelství G+G její memoáry. Žije v Praze-Strašnicích... >>

T ý d e n í k  R o z h l a s  -  p r o g r a m o v ý  a  k u l t u r n í   t ý d e n í k
ředitelka:
Kateřina Konopásková šéfredaktor: Milan Šefl  redaktoři: Jana Matoušková, Agáta Pilátová, Bronislav Pražan, René Kočík 
grafici: Petra Míková, Libor Müller odbyt: Alena Dohnalová public relations: Jitka Králová  sekretariát: Klára Vodrážková adresa redakce: Jeseniova 36, 130 00 Praha 3 telefony: sekretariát 222 715 036, 222 711 028, 222 712 616 (fax, zázn.), odbyt 222 713 037 (zázn.).

  Obsah čísla:

  Titulní rozhovor

  Jak to vidí

  Jak to slyší

  Televizní glosář

  Tipy Týdeníku

  Rozhlas Plus

  Frekvence

  Archiv

  

  Optimalizováno pro MSIE 6.0